Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Więcej wykrytych falsyfikatów w drugim półroczu 2013 r., lecz ich ogólna liczba jest nadal bardzo niska

13 stycznia 2014

EMBARGO

Embargo do godz. 11.30 czasu środkowoeuropejskiego w poniedziałek 13 stycznia 2014 r.
  • W drugiej połowie 2013 r. wycofano z obiegu łącznie 353 tys. fałszywych banknotów euro. Na tle przeszło 15 mld autentycznych banknotów będących w obiegu to bardzo niewielka ilość.
  • Ponad 75% wszystkich falsyfikatów stanowią banknoty 20 i 50 euro. Wzrosła liczba podrobionych banknotów 10 euro, lecz na ten nominał przypada jedynie 6,3% wszystkich falsyfikatów.
  • W dążeniu, by zawsze o krok wyprzedzać fałszerzy, Eurosystem prezentuje dziś drugi nominał z serii „Europa” – nowy, udoskonalony banknot 10 euro.
  • Autentyczność każdego banknotu euro można łatwo skontrolować metodą „sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem”.
  • Banknoty euro są niezmiennie pewnym i bezpiecznym środkiem płatniczym.

W drugiej połowie 2013 r. wycofano z obiegu łącznie 353 tys. fałszywych banknotów euro – o 11,4% więcej niż w pierwszym półroczu. Na tle liczby autentycznych banknotów w obiegu w tym okresie (ponad 15 mld) ilość falsyfikatów jest nadal bardzo mała.

Poniżej przedstawiono liczbę falsyfikatów wykrytych w kolejnych półroczach:

Półrocze 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2
Liczba falsyfikatów 364 000 296 000 310 000 251 000 280 000 317 000 353 000

Mimo małej liczby falsyfikatów członkowie Eurosystemu – czyli Europejski Bank Centralny (EBC) i 18 krajowych banków centralnych ze strefy euro – przypominają, by uważać na przyjmowane banknoty. Autentyczność banknotu można łatwo zweryfikować za pomocą prostego testu – „sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem” – opisanego w serwisie internetowym EBC w części poświęconej euro oraz na stronach krajowych banków centralnych Eurosystemu. W razie otrzymania podejrzanego banknotu należy go porównać z takim, który na pewno jest autentyczny. Jeżeli banknot wydaje się fałszywy, należy skontaktować się z policją lub z krajowym bankiem centralnym, zgodnie z przyjętą praktyką.

Poniższa tabela przedstawia udziały procentowe poszczególnych nominałów w całkowitej liczbie falsyfikatów wycofanych z obiegu w drugim półroczu 2013 r.

Nominał 5 euro 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro 200 euro 500 euro
Udział 0,4% 6,3% 43,0% 35,0% 12,9% 1,4% 1,0%

W tym półroczu:

  • nadal najczęściej fałszowane były banknoty 20 i 50 euro. Odsetek falsyfikatów 20 euro wzrósł, zaś falsyfikatów 50 euro spadł. Na oba nominały łącznie przypadło 78% wszystkich fałszywych banknotów;
  • liczba fałszywych banknotów 10 euro wzrosła, lecz nominał ten nadal stanowił jedynie 6,3% wszystkich falsyfikatów;
  • większość fałszywych banknotów (98,0%) wykryto w krajach strefy euro. Jedynie ok. 1,5% znaleziono w państwach członkowskich UE spoza tej strefy, a 0,5% w innych krajach.

Eurosystem prowadzi różnorodne działania informacyjne, mające pomóc zwykłym ludziom w rozpoznawaniu autentycznych banknotów, a osobom mającym zawodowo do czynienia z gotówką – w zapewnieniu, by urządzenia do obsługi i sortowania banknotów skutecznie wykrywały i usuwały z obiegu falsyfikaty. Eurosystem ma obowiązek chronić nienaruszalność banknotów euro i wykorzystywać osiągnięcia techniczne w dziedzinie produkcji banknotów. Wprowadzana obecnie seria „Europa” przyczyni się do utrzymania społecznego zaufania do euro. Lepsze zabezpieczenia i większa wytrzymałość banknotów będą gwarantować optymalną ochronę przed fałszowaniem.

Yves Mersch, członek Zarządu EBC, dokonał dziś oficjalnej prezentacji nowego banknotu 10 euro z serii „Europa”. To już drugi nominał z tej serii po nowej pięcioeurówce, która weszła do obiegu 2 maja 2013 r. Pozostałe nominały będą wprowadzane sukcesywnie w następnych latach.

Kontakt z mediami: Elodie Lafitte Nowodazkij, tel. +49 69 1344 7390.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami