Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskning av eurosedlar

10 januari 2013

Under andra halvåret 2012 togs totalt 280 000 falska eurosedlar ur omlopp. Det innebär att det totala antalet falska sedlar som togs ur omlopp under 2012 var 12,4 procent lägre än 2011. Samtidigt ökade antalet med 11,6 procent under andra halvåret 2012 jämfört med föregående halvår.

Tabellen nedan visar halvårstrenden av antalet indragna förfalskningar.

Period 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2
Antal förfalskningar 447 000 387 000 364 000 296 000 310 000 251 000 280 000

Jämfört med antalet äkta eurosedlar i omlopp, i genomsnitt cirka 14,9 miljarder sedlar under andra halvåret 2012, är andelen förfalskningar mycket låg.

Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de 17 nationella centralbankerna i euroområdet, uppmanar dock allmänheten till fortsatt vaksamhet vid kontanttransaktioner. Äkta sedlar kan lätt kännas igen med det enkla känn-titta-luta-testet, som finns beskrivet på ECB:s webbplats under rubriken Euro och på Eurosystemets nationella centralbankers webbplatser. I tveksamma fall kan man jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Om man misstänker att man har fått en förfalskning ska man lämna in den till polisen eller, om nationell praxis tillåter, till sin nationella centralbank.

Tabellen nedan visar en uppdelning i procent av samtliga förfalskningar, per valör, som tagits ur omlopp under andra halvåret 2012.

Valör €5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
I procent 0,5 % 1,5 % 42,5 % 40,0 % 13,0 % 2,0 % 0,5 %

De sedlar som förfalskas mest är fortfarande 20 och 50 euro. Under de senaste sex månaderna var antalet falska 20-eurosedlar oförändrat, medan falska 50-eurosedlar ökade. Tillsammans utgjorde de två mest förfalskade valörerna 82,5 procent av alla förfalskningar under det andra halvåret 2012. 100-eurosedlarna är den tredje mest förfalskade valören med en andel på 13,0 procent. Andelen förfalskningar av andra valörer (5, 10, 200 och 500 euro) är mycket liten.

Majoriteten (97,5 procent) av förfalskningarna som drogs in under andra halvåret 2012 påträffades i euroländer och bara cirka 2,0 procent i EU-stater utanför euroområdet och 0,5 procent i andra delar av världen.

Eurosystemet lägger ner mycket arbete på att se till att allmänheten är väl informerad om hur man känner igen en falsk sedel och, när det gäller dem som yrkesmässigt hanterar kontanter, att sedelhanteringsmaskiner som används för att kontrollera sedlarnas äkthet på ett betryggande vis identifierar och skiljer ut förfalskningar från äkta sedlar.

ECB:s ordförande presenterade idag 5-eurosedeln i den nya Europaserien. Sedlarna i Europaserien kommer gradvis att införas de kommande åren och först ut är 5-eurosedeln som kommer den 2 maj 2013. Europaserien har förbättrade säkerhetsdetaljer och tack vare framsteg i sedelsäkerhet och -teknik är sedlarna säkrare och mer hållbara. Mer information om Europaseriens 5-eurosedlel finns på www.euronsnyaansikte.eu

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media