Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Informare semestrială privind contrafacerea bancnotelor euro

10 ianuarie 2013

În semestrul II 2012, au fost retrase din circulaţie, în total, 280 000 de bancnote euro contrafăcute. Această cifră indică o scădere cu 12,4% a numărului total de bancnote contrafăcute retrase din circulaţie în anul 2012, comparativ cu cifrele pentru anul 2011. Totodată, numărul de bancnote contrafăcute recuperate în semestrul II 2012 a crescut cu 11,6% faţă de semestrul anterior.

Tabelul următor prezintă evoluţia semestrială a numărului de bancnote contrafăcute recuperate:

Perioada 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2
Numărul de bancnote contrafăcute 447 000 387 000 364 000 296 000 310 000 251 000 280 000

Raportat la numărul de bancnote euro autentice aflate în circulaţie (în medie, 14,9 miliarde în semestrul II 2012), numărul de bancnote contrafăcute rămâne foarte scăzut.

Cu toate acestea, Eurosistemul, respectiv Banca Centrală Europeană (BCE) şi cele 17 bănci centrale naţionale din zona euro, recomandă în continuare publicului să dea dovadă de vigilenţă în privinţa bancnotelor primite în cadrul tranzacţiilor cu numerar. Bancnotele autentice pot fi recunoscute cu uşurinţă prin simplul test „ATINGE-PRIVEŞTE-ÎNCLINĂ”, prezentat atât în secţiunea referitoare la euro de pe website‑ul BCE, cât şi pe website‑urile băncilor centrale naţionale din cadrul Eurosistemului. Totuşi, dacă există dubii, o bancnotă suspectă trebuie verificată prin comparaţie directă cu una despre care se ştie că este autentică. Orice persoană care bănuieşte că este posibil să fi intrat în posesia unei bancnote contrafăcute trebuie să contacteze organele de poliţie sau, dacă practica naţională permite acest lucru, banca centrală naţională respectivă.

Tabelul următor prezintă structura procentuală, pe cupiuri, a numărului total de bancnote contrafăcute retrase din circulaţie în semestrul II 2012:

Cupiură 5 EUR 10 EUR 20 EUR 50 EUR 100 EUR 200 EUR 500 EUR
Structura procentuală pe cupiuri 0,5% 1,5% 42,5% 40,0% 13,0% 2,0% 0,5%

Cupiurile de 20 EUR şi 50 EUR continuă să înregistreze cel mai mare număr de falsificări. În cursul ultimului semestru, ponderea bancnotelor de 20 EUR contrafăcute s-a menţinut nemodificată, iar cea a bancnotelor de 50 EUR a crescut. Cumulate, ponderile acestora au reprezentat 82,5% din numărul total al bancnotelor contrafăcute în semestrul II 2012. Cele două cupiuri sunt urmate de bancnota de 100 EUR, care deţine o pondere de 13,0% în numărul total al bancnotelor contrafăcute. Ponderea celorlalte cupiuri (5 EUR, 10 EUR, 200 EUR şi 500 EUR) este foarte scăzută.

Cele mai multe (97,5%) dintre bancnotele contrafăcute recuperate în semestrul II 2012 au fost identificate în ţări din zona euro, numai aproximativ 2% provenind din state membre ale UE din afara zonei euro şi 0,5% din alte regiuni ale lumii.

Eurosistemul depune eforturi considerabile pentru a asigura buna informare a publicului cu privire la modalităţile de recunoaştere a unei bancnote contrafăcute şi, în ceea ce priveşte agenţii profesionişti care operează cu numerar, identificarea exactă a bancnotelor contrafăcute cu ajutorul aparatelor de sortare şi procesare a bancnotelor şi retragerea acestora din circulaţie.

Preşedintele BCE a dezvăluit astăzi noua bancnotă de 5 EUR din seria „Europa”. Bancnotele din seria „Europa” vor fi introduse treptat pe parcursul anilor următori, începând cu noua bancnotă de 5 EUR la data de 2 mai 2013. Seria „Europa” va include elemente de siguranţă optimizate, care ţin seama de progresele înregistrate la nivelul siguranţei şi tehnologiei de producere a bancnotelor, pentru ca bancnotele euro să fie mai sigure şi mai durabile. Informaţii suplimentare privind bancnota de 5 EUR din seria „Europa” sunt disponibile la adresa: www.nouafataaeuro.eu.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media