Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Pololetní informace o padělání eurobankovek

10. ledna 2013

Ve druhé polovině roku 2012 bylo z oběhu staženo celkem 280 000 padělaných eurobankovek. To znamená, že celkové množství padělků stažených z oběhu v roce 2012 bylo v porovnání s rokem 2011 o 12,4 % nižší. Současně počet padělků zadržených ve druhé polovině roku 2012 v porovnání s předchozími šesti měsíci vzrostl o 11,6 %.

Následující tabulka uvádí trend vývoje pololetních údajů o počtu zadržených padělků.

Období 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2
Počet padělků 447 000 387 000 364 000 296 000 310 000 251 000 280 000

V porovnání s počtem pravých eurobankovek v oběhu (v průměru 14,9 mld. bankovek během druhého pololetí 2012) zůstává podíl padělků stále velmi nízký.

Eurosystém, tj. Evropská centrální banka (ECB) a 17 národních centrálních bank zemí eurozóny, však i nadále doporučuje, aby se během hotovostních transakcí měla veřejnost na pozoru před možným výskytem padělaných bankovek. Pravost bankovek lze snadno zkontrolovat hmatem, nastavením bankovky proti světlu a jejím nakloněním. Tato kontrola pravosti je popsána na internetových stránkách ECB o euru a na stránkách národních centrálních bank Eurosystému. V případě pochybností je však třeba podezřelou bankovku přímo porovnat s jinou, která je zaručeně pravá. Kdokoli, kdo má podezření, že obdržel padělanou bankovku, by se měl obrátit buď na policii nebo – pokud to předpisy v daném státě umožňují – na příslušnou národní centrální banku.

Procentuální rozdělení celkového počtu padělků, které byly staženy z oběhu ve druhém pololetí 2012, zobrazuje podle jednotlivých nominálních hodnot následující tabulka.

Nominální hodnota 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Procentuální rozdělení 0,5 % 1,5 % 42,0 % 40,0 % 13,0 % 2,0 % 0,5 %

Nejčastěji byly i nadále padělány bankovky v nominální hodnotě 20 € a 50 €. Během posledních šesti měsíců podíl padělaných bankovek v hodnotě 20 € zůstal beze změny, zatímco podíl padělaných bankovek v hodnotě 50 € vzrostl. Ve druhém pololetí 2012 se na celkovém počtu padělků podílely uvedené dvě nejčastěji padělané nominální hodnoty dohromady 82,5 %. Bankovka v hodnotě 100 € je třetí nejčastěji padělanou bankovkou, jež se na celkovém počtu podílela 13,0 %. Podíl bankovek ostatních nominálních hodnot (5 €, 10 €, 200 € a 500 €) je velmi nízký.

Většina (97,5 %) padělků zadržených ve druhém pololetí 2012 byla nalezena v zemích eurozóny. Pouhá přibližně 2 % byla stažena z oběhu v členských státech EU mimo eurozónu a 0,5 % v jiných částech světa.

Eurosystém vyvíjí velké úsilí, aby byla veřejnost dobře informována o tom, jak rozpoznat padělané bankovky, a aby byly stroje na zpracování bankovek používané pracovníky zpracovávajícími hotovost schopny padělky spolehlivě určit a padělané bankovky tak byly staženy z oběhu.

Prezident ECB Mario Draghi dnes představil bankovku 5 € ze série Europa. Bankovky série Europa budou postupně zaváděny v příštích několika letech počínaje novou bankovkou 5 € dne 2. května 2013. Bankovky této série obsahují zdokonalené ochranné prvky vycházející z pokroku dosaženého v ochraně bankovek proti padělání a v technologiích. Díky nim budou eurobankovky bezpečnější a odolnější. Další informace o bankovce 5 € ze série Europa jsou k dispozici na internetových stránkách www.novatvareura-cs.eu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média