Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Półroczna informacja w sprawie fałszerstw banknotów euro

10 stycznia 2013

W drugiej połowie 2012 r. wycofano z obiegu łącznie 280 000 fałszywych banknotów euro. Oznacza to, że całkowita liczba falsyfikatów wycofanych z obiegu w 2012 r. była o 12,4% niższa niż w 2011 r. Jednocześnie w porównaniu z pierwszym półroczem 2012 r. liczba wycofanych falsyfikatów w drugiej połowie roku była wyższa o 11,6%.

Poniższa tabela przedstawia liczbę falsyfikatów wykrytych w kolejnych półroczach.

Półrocze 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2
Liczba falsyfikatów 447 000 387 000 364 000 296 000 310 000 251 000 280 000

Na tle liczby autentycznych banknotów euro w obiegu (w drugiej połowie 2012 r. średnio 14,9 mld) ilość falsyfikatów jest nadal bardzo mała.

Niemniej jednak Eurosystem – czyli Europejski Bank Centralny (EBC) i 17 banków centralnych krajów strefy euro – stale przypomina, by uważać na przyjmowane banknoty. Autentyczność banknotu można łatwo zweryfikować za pomocą prostego testu (SPRAWDŹ DOTYKIEM, POD ŚWIATŁO i POD KĄTEM) opisanego w serwisie internetowym EBC w części poświęconej euro oraz na stronach krajowych banków centralnych Eurosystemu. W razie wątpliwości podejrzany banknot należy porównać z takim, który na pewno jest autentyczny. Gdy otrzymany banknot wydaje się fałszywy, należy skontaktować się z policją albo z krajowym bankiem centralnym, zgodnie z przyjętą praktyką.

Poniższa tabela przedstawia procentowe udziały poszczególnych nominałów w całkowitej liczbie falsyfikatów wycofanych z obiegu w drugim półroczu 2012 r.

Nominał 5 euro 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro 200 euro 500 euro
Udział 0,5% 1,5% 42,5% 40,0% 13,0% 2,0% 0,5%

Nadal najczęściej fałszowane były banknoty 20 i 50 euro. W minionym półroczu odsetek falsyfikatów 20 euro nie zmienił się, natomiast falsyfikatów 50 euro – wzrósł. W drugiej połowie 2012 r. na te dwa nominały przypadło 82,5% wszystkich fałszywych banknotów. Trzecim najczęściej podrabianym nominałem było 100 euro – 13,0% wszystkich falsyfikatów. Udział pozostałych nominałów (5, 10, 200 i 500 euro) był bardzo mały.

Większość fałszywych banknotów wykrytych w drugiej połowie 2012 r. (97,5%) przechwycono w państwach strefy euro, a jedynie ok. 2% w państwach członkowskich UE spoza tej strefy i 0,5% w innych krajach.

Eurosystem dokłada znacznych starań, by zwykli ludzie dobrze wiedzieli, jak rozpoznać fałszywy banknot, a osoby mające zawodowo do czynienia z gotówką miały do dyspozycji urządzenia do sortowania i obsługi banknotów skutecznie wykrywające i zatrzymujące falsyfikaty.

Dziś prezes EBC po raz pierwszy zaprezentował banknot 5 euro z nowej serii „Europa”. Banknoty z tej serii będą wprowadzane stopniowo przez najbliższe lata, począwszy od nowej pięcioeurówki, która zacznie wchodzić do obiegu 2 maja 2013 r. Seria „Europa” będzie zawierać udoskonalone zabezpieczenia, w których zastosowano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa i produkcji banknotów. Dzięki temu banknoty euro będą lepiej zabezpieczone i trwalsze. Więcej informacji o banknocie 5 euro z serii „Europa” można znaleźć na stronie www.nowatwarzeuro.eu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami