Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Polročná správa o falšovaní eurových bankoviek

10. januára 2013

V druhej polovici roka 2012 bolo z obehu stiahnutých spolu 280 000 falošných eurových bankoviek. V porovnaní s údajmi za rok 2011 bol teda celkový počet falzifikátov stiahnutých z obehu v roku 2012 nižší o 12,4 %. V porovnaní s predchádzajúcim šesťmesačným obdobím počet zadržaných falzifikátov v druhom polroku 2012 vzrástol o 11,6 %.

Nasledujúca tabuľka znázorňuje vývoj počtu zadržaných falzifikátov v jednotlivých polrokoch:

Obdobie 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2
Počet falzifikátov 447 000 387 000 364 000 296 000 310 000 251 000 280 000

V pomere k počtu pravých eurových bankoviek v obehu (v priemere 14,9 miliardy bankoviek v druhej polovici roka 2012) je počet falzifikátov stále veľmi nízky.

Napriek tomu Eurosystém, t. j. Európska centrálna banka (ECB) a 17 národných centrálnych bánk krajín eurozóny, naďalej varuje verejnosť pred možným výskytom falošných bankoviek pri hotovostných transakciách. Pravosť bankoviek sa dá overiť jednoduchou skúškou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v sekcii o eurových bankovkách na internetovej stránke ECB a na stránkach národných centrálnych bánk Eurosystému. V prípade pochybností je najlepšie podozrivú bankovku porovnať so zaručene pravou bankovkou. Každý, kto má podozrenie, že dostal falošnú bankovku, by sa mal obrátiť na políciu alebo (ak to predpisy v danom štáte umožňujú) na príslušnú národnú centrálnu banku.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený percentuálny podiel falzifikátov stiahnutých z obehu v druhom polroku 2012 v členení podľa nominálnej hodnoty:

Nominálna hodnota 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Počet (v %) 0,5 % 1,5 % 42,5 % 40,0 % 13,0 % 2,0 % 0,5 %

Najčastejšie falšované sú aj naďalej bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. Za posledných šesť mesiacov sa podiel falšovaných bankoviek 20 € nezmenil a podiel falšovaných bankoviek 50 € sa zvýšil. Podiel týchto dvoch najčastejšie falšovaných nominálnych hodnôt na celkovom počte falšovaných bankoviek v druhom polroku 2012 predstavoval 82,5 %. Treťou najčastejšie falšovanou je bankovka nominálnej hodnoty 100 €, ktorá predstavuje 13,0 % z celkového počtu. Podiel falzifikátov bankoviek ostatných nominálnych hodnôt (5 €, 10 €, 200 € a 500 €) je veľmi nízky.

Väčšina (97,5 %) falzifikátov zadržaných v druhom polroku 2012 bola odhalená v krajinách eurozóny. Len približne 2 % falzifikátov boli zadržané v členských štátoch EÚ nepatriacich do eurozóny a 0,5 % v ostatných častiach sveta.

Eurosystém vyvíja značné úsilie nato, aby verejnosť vedela falzifikáty rozpoznávať a aby ich v prípade profesionálnych spracovateľov peňazí spoľahlivo dokázali identifikovať a sťahovať z obehu aj zariadenia na spracovanie hotovosti.

Prezident ECB dnes predstavil novú bankovku 5 € série Európa. Bankovky série Európa budú zavedené postupne v priebehu najbližších rokov počínajúc novou bankovkou 5 € dňa 2. mája 2013. Séria Európa obsahuje zdokonalené ochranné prvky, ktoré vychádzajú z najnovších poznatkov v oblasti ochrany a technológie výroby bankoviek.s cieľom poskytnúť bezpečnejšie a trvácnejšie bankovky. Ďalšie informácie o bankovke 5 € série Európa sú k dispozícii na internetovej stránke www.novatvareura.eu.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá