Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Halfjaarlijkse informatie betreffende vervalsing van eurobankbiljetten

10 januari 2013

In de tweede helft van 2012 zijn in totaal 280.000 valse eurobankbiljetten uit de omloop genomen. Het totale aantal aan de circulatie onttrokken vervalste eurobankbiljetten was daarmee in 2012 12,4% lager dan in 2011. Tegelijkertijd was in de tweede helft van 2012 de hoeveelheid aangetroffen biljetten 11,6% hoger dan in de voorafgaande zes maanden.

In de onderstaande tabel is de halfjaarlijkse tendens in het aantal aangetroffen vervalsingen aangegeven.

Periode 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2
Aantal vervalsingen 447.000 387.000 364.000 296.000 310.000 251.000 280.000

In vergelijking met het aantal echte bankbiljetten in omloop (gemiddeld 14,9 miljard gedurende de tweede helft van 2012) blijft het aantal vervalsingen zeer laag.

Niettemin adviseert het Eurosysteem (de Europese Centrale Bank (ECB) en de zeventien nationale centrale banken van het eurogebied) het publiek alert te blijven wanneer het bij contantgeldtransacties bankbiljetten in handen krijgt. Echte bankbiljetten kunnen gemakkelijk worden herkend door gebruik te maken van de eenvoudige VOEL-KIJK-KANTEL-methode die wordt beschreven op de europagina's van de website van de ECB en de websites van de nationale centrale banken van het Eurosysteem. Bij twijfel dient een verdacht bankbiljet direct te worden vergeleken met een biljet waarvan men zeker weet dat het echt is. Eenieder die vermoedt een vervalst bankbiljet te hebben ontvangen, dient contact op te nemen met de politie of, wanneer dit volgens de nationale regels mogelijk is, met de betreffende nationale centrale bank.

De onderstaande tabel toont een procentuele uitsplitsing naar coupure van het totale aantal vervalsingen die in de tweede helft van 2012 aan de circulatie zijn onttrokken.

Coupure €5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Aandeel in % 0,5% 1,5% 42,5% 40,0% 13,0% 2,0% 0,5%

De biljetten van €20 en €50 worden nog steeds het vaakst vervalst. Gedurende de afgelopen zes maanden bleef het aandeel valse biljetten van €20 hetzelfde en steeg het aandeel valse biljetten van €50. In de tweede helft van 2012 waren de twee meest vervalste coupures samen goed voor 82,5% van het totaal. Het bankbiljet van €100 is met 13,0% van het totaal de op twee na meest vervalste coupure. Het aandeel van de overige coupures (€5, €10, €200 en €500) is zeer klein.

De meerderheid (97,5%) van de in de tweede helft van 2012 aangetroffen vervalsingen werd gevonden in de landen van het eurogebied. Slechts ongeveer 2% werd gevonden in de lidstaten van de EU die geen deel uitmaken van het eurogebied, en 0,5% werd aangetroffen in andere delen van de wereld.

Het Eurosysteem getroost zich aanzienlijke inspanningen om ervoor te zorgen dat het publiek ervan op de hoogte is hoe een vervalst bankbiljet kan worden herkend en, ten behoeve van professionele geldverwerkers, om ervoor te zorgen dat bankbiljettensorteer‑ en ‑verwerkingsmachines vervalsingen op betrouwbare wijze kunnen herkennen en aan de circulatie kunnen onttrekken.

De President van de ECB onthulde vandaag het nieuwe bankbiljet van €5 uit de “Europa-serie”. De bankbiljetten van de Europa-serie zullen in de komende jaren geleidelijk worden ingevoerd, te beginnen met het nieuwe bankbiljet van €5 op 2 mei 2013. De Europa-serie bevat verbeterde echtheidskenmerken die aansluiten op nieuwe ontwikkelingen in bankbiljettenbeveiliging en ‑technologie teneinde de eurobankbiljetten nóg beter beveiligd en duurzamer te maken. Nadere informatie over het bankbiljet van €5 uit de Europa-serie is te vinden op www.nieuwgezichtvandeeuro.eu.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media