Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Информация относно фалшифицирането на евробанкноти (на шестмесечна база)

16 юли 2012 г.

През първата половина на 2012 г. от обращение са изтеглени общо 251 000 фалшиви евробанкноти. Това означава, че общото количество фалшиви банкноти, изтеглени от обращение от януари до юни 2012 г., е с 15,2 % по-малко в сравнение със същия период през 2011 г. Същевременно се наблюдава спад с 19,0 % в количеството, изтеглено през първата половина на 2012 г., в сравнение с предходните шест месеца.

Таблицата по-долу представя полугодишната тенденция по отношение на броя заловени фалшиви банкноти.

Период 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1
Брой фалшиви банкноти 413 000 447 000 387 000 364 000 296 000 310 000 251 000

В сравнение с броя на истинските евробанкноти в обращение (средно 14,6 млрд. през първата половина на 2012 г.) делът на фалшификатите остава много малък.

Независимо от това Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и седемнадесетте национални централни банки от еврозоната – все така приканва гражданите да бъдат бдителни по отношение на банкнотите, които получават при касови операции. Истинските банкноти се разпознават лесно чрез простия тест „пипни-разгледай-наклони“, описан на страниците, посветени на еврото, на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата. При съмнение за неистинност обаче банкнотата следва да се сравни с друга, за която е сигурно, че е истинска. Всеки, който се съмнява, че може да е получил фалшива банкнота, трябва да се обърне към полицията или, ако националната практика позволява, към съответната национална централна банка.

Таблицата по-долу представя процентна разбивка по купюри на общия брой фалшиви банкноти, изтеглени от обращение през първата половина на 2012 г.

Купюра 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Разбивка в проценти 0,5 % 2,5 % 42,5 % 34,5 % 17,0 % 2,5 % 0,5 %

Купюрите от 20 и 50 евро продължават да бъдат най-често фалшифицираните банкноти. През последните шест месеца делът на фалшивите банкноти от 20 евро е намалял, а този на фалшивите банкноти от 50 евро леко се е увеличил. Взети заедно, двете най-често фалшифицирани купюри съставляват 77,0 % от общия брой фалшифицирани банкноти през първата половина на 2012 г. Банкнотата от 100 евро е третата най-фалшифицирана купюра с дял от 17,0 %. Делът на другите купюри (банкноти от 5, 10, 200 и 500 евро) е много малък.

Почти всички (97,5 %) фалшиви банкноти, заловени през първата половина на 2012 г., са открити в страни от еврозоната, като само около 2,0 % са открити в държави-членки на ЕС извън еврозоната и 0,5 % в други части на света.

Евросистемата полага значителни усилия за осигуряване на добра информираност на обществеността как се разпознават фалшивите банкноти и на лицата, работещи с пари в брой на професионална основа, относно надеждността на банкнотообработващите машини да разпознават и изтеглят фалшифицираните банкноти от обращение.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите