Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Półroczna informacja w sprawie fałszerstw banknotów euro

16 lipca 2012

W pierwszej połowie 2012 r. wycofano z obiegu łącznie 251 000 fałszywych banknotów euro. Oznacza to, że całkowita liczba falsyfikatów wycofanych od stycznia do czerwca 2012 r. była o 15,2% niższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie w porównaniu z drugim półroczem 2011 r. liczba wycofanych falsyfikatów była niższa o 19,0%.

Poniższa tabela przedstawia liczbę falsyfikatów wykrytych w kolejnych półroczach.

Półrocze 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1
Liczba falsyfikatów 413 000 447 000 387 000 364 000 296 000 310 000 251 000

Na tle liczby autentycznych banknotów euro w obiegu (w pierwszej połowie 2012 r. średnio 14,6 mld) ilość falsyfikatów jest nadal bardzo mała.

Niemniej jednak Eurosystem – czyli Europejski Bank Centralny (EBC) i 17 banków centralnych krajów strefy euro – stale przypomina, by uważać na przyjmowane banknoty. Autentyczność banknotu można łatwo zweryfikować za pomocą prostego testu (sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem) opisanego w serwisie internetowym EBC w części poświęconej euro oraz na stronach krajowych banków centralnych Eurosystemu. W razie wątpliwości podejrzany banknot należy porównać z takim, który na pewno jest autentyczny. Gdy otrzymany banknot wydaje się fałszywy, należy skontaktować się z policją albo z krajowym bankiem centralnym, zgodnie z przyjętą praktyką.

Poniższa tabela przedstawia procentowe udziały poszczególnych nominałów w całkowitej liczbie falsyfikatów wycofanych z obiegu w pierwszym półroczu 2012 r.

Nominał 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Udział 0,5% 2,5% 42,5% 34,5% 17,0% 2,5% 0,5%

Nadal najczęściej fałszowane były banknoty o nominałach 20 i 50 euro. W minionym półroczu odsetek falsyfikatów nominału 20 euro spadł, natomiast falsyfikatów 50 euro – nieznacznie wzrósł. W pierwszej połowie 2012 r. na te dwa nominały przypadło 77,0% wszystkich fałszywych banknotów. Trzecim najczęściej podrabianym nominałem – 17,0% falsyfikatów – było 100 euro. Udział pozostałych nominałów (5, 10, 200 i 500 euro) był bardzo mały.

Większość fałszywych banknotów wykrytych w pierwszej połowie 2012 r. (97,5%) przechwycono w państwach strefy euro, a jedynie ok. 2,0% w państwach członkowskich UE spoza tej strefy i 0,5% w innych krajach.

Eurosystem dokłada znacznych starań, by obywatele byli dobrze poinformowani, jak sprawdzać autentyczność banknotów, a podmioty obsługujące obieg gotówki miały do dyspozycji urządzenia do sortowania i obsługi banknotów skutecznie wykrywające i zatrzymujące falsyfikaty.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami