Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Halfjaarlijkse informatie betreffende vervalsing van eurobankbiljetten

16 juli 2012

In de eerste helft van 2012 zijn in totaal 251.000 valse eurobankbiljetten uit de omloop genomen. Het totale aantal aan de circulatie onttrokken vervalste eurobankbiljetten was daarmee in de periode januari tot en met juni 2012 15,2% lager dan in dezelfde periode in 2011. In de eerste helft van 2012 was de hoeveelheid aangetroffen biljetten echter 19,0% lager dan in de voorafgaande zes maanden.

In de onderstaande tabel is de halfjaarlijkse tendens in het aantal aangetroffen vervalsingen aangegeven.

Periode 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1
Aantal vervalsingen 413.000 447.000 387.000 364.000 296.000 310.000 251.000

In vergelijking met het aantal echte bankbiljetten in omloop (gemiddeld 14,6 miljard gedurende de eerste helft van 2012) blijft het aantal vervalsingen zeer laag.

Niettemin adviseert het Eurosysteem (de Europese Centrale Bank (ECB) en de zeventien nationale centrale banken van het eurogebied) het publiek alert te blijven wanneer het bij contantgeldtransacties bankbiljetten in handen krijgt. Echte bankbiljetten kunnen gemakkelijk worden herkend door gebruik te maken van de eenvoudige VOEL-KIJK-KANTEL-methode die wordt beschreven op de europagina's van de website van de ECB en de websites van de nationale centrale banken van het Eurosysteem. Bij twijfel dient een verdacht bankbiljet direct te worden vergeleken met een biljet waarvan men zeker weet dat het echt is. Eenieder die meent een vervalst bankbiljet te hebben ontvangen, dient contact op te nemen met de politie of, wanneer dit volgens de nationale regels mogelijk is, met de betreffende nationale centrale bank.

De onderstaande tabel toont een procentuele uitsplitsing naar coupure van het totale aantal vervalsingen die in de eerste helft van 2012 aan de circulatie zijn onttrokken.

Coupure €5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Aandeel in % 0,5% 2,5% 42,5% 34,5% 17,0% 2,5% 0,5%

De biljetten van € 20 en € 50 worden nog steeds het vaakst vervalst. Gedurende de afgelopen zes maanden is het aandeel valse biljetten van € 20 gedaald en het aandeel valse biljetten van € 50 licht gestegen. In de eerste helft van 2012 waren de twee meest vervalste coupures samen goed voor 77,0% van het totaal. Het bankbiljet van €100 is met 17,0% van het totaal de op twee na meest vervalste coupure. Het aandeel van de overige coupures (€ 5, € 10, € 200 en € 500) is zeer klein.

De overgrote meerderheid (97,5%) van de in de eerste helft van 2012 aangetroffen vervalsingen werd gevonden in de landen van het eurogebied. Slechts ongeveer 2,0% werd gevonden in de lidstaten van de EU die geen deel uitmaken van het eurogebied, en 0,5% werd aangetroffen in andere delen van de wereld.

Het Eurosysteem getroost zich aanzienlijke inspanningen om ervoor te zorgen dat het publiek ervan op de hoogte is hoe een vervalst bankbiljet kan worden herkend en, ten behoeve van professionele geldverwerkers, om ervoor te zorgen dat bankbiljettensorteer- en -verwerkingsmachines vervalsingen op betrouwbare wijze kunnen herkennen en aan de circulatie kunnen onttrekken.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media