Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Polročná správa o falšovaní eurových bankoviek

16. júla 2012

V prvej polovici roka 2012 bolo z obehu stiahnutých spolu 251 000 falošných eurových bankoviek. To znamená, že celkový počet falošných bankoviek stiahnutých z obehu od januára do júna 2012 bol o 15,2 % nižší ako v tom istom období v roku 2011. V porovnaní s predchádzajúcim šesťmesačným obdobím počet zadržaných falzifikátov v prvom polroku 2012 klesol o 19,0 %.

Nasledujúca tabuľka znázorňuje vývoj počtu zadržaných falzifikátov v jednotlivých polrokoch:

Obdobie 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1
Počet falzifikátov 413 000 447 000 387 000 364 000 296 000 310 000 251 000

V pomere k počtu pravých eurových bankoviek v obehu (v priemere 14,6 miliardy bankoviek v prvej polovici roka 2012) je podiel falzifikátov stále veľmi nízky.

Napriek tomu Eurosystém, t. j. Európska centrálna banka (ECB) a 17 národných centrálnych bánk krajín eurozóny, naďalej varuje verejnosť pred možným výskytom falošných bankoviek v hotovostných transakciách. Pravosť bankoviek sa dá overiť jednoduchou skúškou dotykom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v sekcii o eurových bankovkách na internetovej stránke ECB a na stránkach národných centrálnych bánk Eurosystému. V prípade pochybností je najlepšie podozrivú bankovku porovnať so zaručene pravou bankovkou. Každý, kto má podozrenie, že dostal falošnú bankovku, by sa mal obrátiť na políciu alebo (ak to predpisy v danom štáte umožňujú) na príslušnú národnú centrálnu banku.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený percentuálny podiel falzifikátov stiahnutých z obehu v prvom polroku 2012 v členení podľa nominálnej hodnoty:

Nominálna hodnota 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Počet (v %) 0,5 % 2,5 % 42,5 % 34,5 % 17,0 % 2,5 % 0,5 %

Najčastejšie falšované sú aj naďalej bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. Za posledných šesť mesiacov sa podiel falšovaných bankoviek 20 € znížil a podiel falšovaných bankoviek 50 € mierne vzrástol. Podiel týchto dvoch najčastejšie falšovaných nominálnych hodnôt na celkovom počte falšovaných bankoviek v prvom polroku 2012 predstavoval 77,0 %. Treťou najčastejšie falšovanou je bankovka nominálnej hodnoty 100 €, ktorá predstavuje 17,0 % z celkového počtu. Podiel falzifikátov bankoviek ostatných nominálnych hodnôt (5 €, 10 €, 200 € a 500 €) je veľmi nízky.

Väčšina falzifikátov (97,5 %) zadržaných v prvom polroku 2012 bola odhalená v krajinách eurozóny. Len približne 2,0 % falzifikátov bolo zadržaných v členských štátoch EÚ nepatriacich do eurozóny a zostávajúcich 0,5 % v ostatných častiach sveta.

Eurosystém vyvíja značné úsilie nato, aby verejnosť vedela falzifikáty rozpoznávať a aby ich v prípade profesionálnych spracovateľov peňazí spoľahlivo dokázali identifikovať a sťahovať z obehu aj zariadenia na spracovanie hotovosti.