Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Kaks korda aastas avaldatav teave europangatähtede võltsimise kohta

16. juuli 2012

2012. aasta esimesel poolel kõrvaldati ringlusest kokku 251 000 võltsitud europangatähte. Seega oli 2012. aasta jaanuarist kuni juunini ringlusest kõrvaldatud võltsingute koguarv 15,2% väiksem kui 2011. aasta esimesel poolel. Samal ajal vähenes 2012. aasta esimesel poolel ringlusest leitud võltsingute arv eelnenud kuue kuuga võrreldes 19,0%.

Allolevas tabelis esitatakse poolaastaandmed avastatud võltsingute arvu kohta.

Periood 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1
Võltsingute arv 413 000 447 000 387 000 364 000 296 000 310 000 251 000

Ringluses olevate ehtsate europangatähtede arvuga (2012. aasta esimesel poolel keskmiselt 14,6 miljardit) võrreldes on võltsingute osatähtsus jätkuvalt väga väike.

Eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank (EKP) ja euroala 17 riigi keskpangad soovitavad siiski üldsusel olla tähelepanelik ja kontrollida sularahatehingutes kasutatavate pangatähtede ehtsust. Võltsinguid saab ehtsatest pangatähtedest lihtsalt eristada. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse EKP veebilehel ning eurosüsteemi riikide keskpankade veebilehtedel. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on teada. Alati, kui tekib kahtlus, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks võtta ühendust politseiga või oma riigi keskpangaga, kui see on riigi tava kohaselt lubatud.

Järgnev tabel annab ülevaate 2012. aasta esimesel poolel ringlusest kõrvaldatud võltsitud pangatähtede protsendilisest jaotusest nimiväärtuste kaupa.

Nimiväärtus €5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Protsendiline jaotus 0,5% 2,5% 42,5% 34,5% 17,0% 2,5% 0,5%

Kõige enam võltsitakse endiselt 20- ja 50-euroseid pangatähti. Viimasel kuuel kuul on võltsitud 20-euroste pangatähtede osatähtsus vähenenud ja võltsitud 50-euroste pangatähtede osatähtsus mõnevõrra suurenenud. Kaks kõige enam võltsitud nimiväärtust kokku moodustasid 2012. aasta esimesel poolel 77,0% kõigist võltsingutest. Kolmandaks enim võltsitud nimiväärtuseks oli 100-eurone pangatäht, mille võltsingud moodustasid 17,0% kõigist valerahadest. Teisi nimiväärtusi (5-, 10-, 200- ja 500-eurone) võltsitakse väga vähe.

2012. aasta esimesel poolel avastati suurem osa (97,5%) ringluses olevatest võltsingutest euroala riikides, vaid ligikaudu 2,0% euroalavälistes ELi liikmesriikides ning 0,5% muudes maailma piirkondades.

Eurosüsteem teeb ulatuslikke jõupingutusi, et anda üldsusele teavet selle kohta, kuidas võltsitud pangatähti ära tunda, ning tagada sularahakäitlejatele, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid