Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Pololetní informace o padělání eurobankovek

16. července 2012

V první polovině roku 2012 bylo z oběhu staženo celkem 251 000 padělaných eurobankovek. To znamená, že celkové množství padělků stažených z oběhu od ledna do června 2012 bylo v porovnání se stejným obdobím roku 2011 o 15,2 % nižší. Současně počet padělků zadržených v první polovině roku 2012 v porovnání s předchozími šesti měsíci klesl o 19,0 %.

Následující tabulka uvádí trend vývoje pololetních údajů o počtu zadržených padělků.

Období 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1
Počet padělků 413 000 447 000 387 000 364 000 296 000 310 000 251 000

V porovnání s počtem pravých eurobankovek v oběhu (v průměru 14,6 mld. bankovek během prvního pololetí 2012) zůstává podíl padělků velmi nízký.

Eurosystém, tj. Evropská centrální banka (ECB) a 17 národních centrálních bank zemí eurozóny, však i nadále doporučuje, aby se veřejnost během hotovostních transakcí měla na pozoru před možným výskytem padělaných bankovek. Pravost bankovek lze snadno zkontrolovat hmatem, nastavením bankovky proti světlu a jejím nakloněním. Tato kontrola pravosti je popsána na internetových stránkách ECB věnovaných euru i na stránkách národních centrálních bank Eurosystému. V případě pochybností je však třeba podezřelou bankovku přímo porovnat s jinou, která je zaručeně pravá. Kdokoli, kdo má podezření, že obdržel padělanou bankovku, by se měl obrátit buď na policii, nebo – pokud to předpisy v daném státě umožňují – na příslušnou národní centrální banku.

Následující tabulka zobrazuje procentuální rozdělení celkového počtu padělků, které byly staženy z oběhu v prvním pololetí 2012, podle jednotlivých nominálních hodnot.

Nominální hodnota 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Procentuální podíl 0,5 % 2,5 % 42,5 % 34,5 % 17,0 % 2,5 % 0,5 %

Nejčastěji byly i nadále padělány bankovky v nominální hodnotě 20 EUR a 50 EUR. Během posledních šesti měsíců podíl padělaných bankovek v hodnotě 20 EUR klesl, zatímco podíl padělaných bankovek v hodnotě 50 EUR mírně vzrostl. V prvním pololetí 2012 představovaly uvedené dvě nejčastěji padělané nominální hodnoty v součtu 77,0 % z celkového počtu padělků. Bankovka v hodnotě 100 EUR je se 17% podílem třetí nejčastěji padělanou bankovkou. Podíl bankovek ostatních nominálních hodnot (5 EUR, 10 EUR, 200 EUR a 500 EUR) je velmi nízký.

Většina (97,5 %) padělků zadržených v prvním pololetí 2012 byla objevena v zemích eurozóny. Pouze přibližně 2,0 % byla objevena v členských státech EU mimo eurozónu a 0,5 % v jiných částech světa.

Eurosystém vyvíjí velké úsilí, aby veřejnost měla dostatek informací a dokázala tak rozpoznat padělané bankovky a aby byly stroje na zpracování bankovek používané pracovníky zpracovávajícími hotovost schopny padělky spolehlivě určit a vyřadit z oběhu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média