Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB-rådet godkänner godtagbarhetskriterier för ytterligare kreditfordringar

9 februari 2012

ECB-rådet har godkänt särskilda nationella godtagbarhetskriterier och riskkontrollåtgärder för tillfällig acceptans av ytterligare kreditfordringar som godtagbara i Eurosystemets kredittransaktioner för de sju nationella centralbanker som har lagt fram relevanta förslag om detta. Information om dessa särskilda nationella åtgärder kommer att finnas på respektive nationell centralbanks webbplats: Central Bank of Ireland, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Oesterreichische Nationalbank och Banco de Portugal.

Denna utveckling följer ECB-rådets beslut av den 8 december 2011 att utöka tillgången till säkerheter genom att låta Eurosystemets nationella centralbanker att tillfälligt acceptera ytterligare krediter som fortfarande betalas i tid som säkerheter.

De nationella centralbankerna i Eurosystemet fortsätter att arbeta på att utveckla nationella godtagbarhetskriterier för ytterligare kreditfordringar. Vidare beslut av ECB-rådet i detta ämne meddelas i "ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)", som publiceras varje månad, och tillkännages av respektive nationell centralbank. Eurosystemets motparter uppmanas kontakta sin respektive nationella centralbank för mer information om de särskilda godtagbarhetskriterierna för ytterligare kreditfordringar. Eurosystemets allmänna godtagbarhetskriterier för kreditfordringar som de definieras i ”Genomförande av penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden” är oförändrade.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media