Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rada guvernérov ECB schválila kritériá akceptovateľnosti dodatočných úverových pohľadávok

9. februára 2012

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) schválila špecifické národné kritériá akceptovateľnosti a opatrenia na kontrolu rizík v súvislosti s dočasným akceptovaním dodatočných úverových pohľadávok ako kolaterálu v úverových operáciách Eurosystému, a to v prípade siedmich národných centrálnych bánk, ktoré v tejto súvislosti predložili svoje návrhy. Podrobnosti o týchto špecifických opatreniach platných v jednotlivých krajinách budú zverejnené na internetových stránkach príslušných národných centrálnych bánk: Central Bank of Ireland, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Oesterreichische Nationalbank a Banco de Portugal.

Prijatie týchto opatrení nadväzuje na rozhodnutie Rady guvernérov z 8. decembra 2011, v ktorom sa rozhodla zvýšiť dostupnosť kolaterálu tým, že umožnila národným centrálnym bankám Eurosystému dočasne akceptovať ako kolaterál dodatočné riadne splácané úverové pohľadávky.

Národné centrálne banky Eurosystému pokračujú v príprave špecifických národných kritérií akceptovateľnosti dodatočných úverových pohľadávok. Všetky ďalšie rozhodnutia Rady guvernérov v tejto oblasti budú oznámené v mesačnej správe „Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)“ a prostredníctvom oznámení príslušných národných centrálnych bánk. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie o špecifických národných kritériách akceptovateľnosti dodatočných úverových pohľadávok sa môžu zmluvné strany Eurosystému obrátiť na príslušnú národnú centrálnu banku. Všeobecné kritériá akceptovateľnosti úverových pohľadávok stanovené Eurosystémom v publikácii „Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne: Všeobecná dokumentácia o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému“ zostávajú nezmenené.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá