Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP nõukogu kinnitas täiendavate krediidinõuete kõlblikkuskriteeriumid

9. veebruar 2012

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu on andnud heakskiidu seitsme liikmesriigi keskpanga ettepandud kõlblikkuskriteeriumitele ja riskiturbe meetmetele, mille alusel need keskpangad võivad eurosüsteemi laenuoperatsioonide tagatisena ajutiselt aktsepteerida täiendavaid krediidinõudeid. Üksikasjalik teave riikide spetsiaalsete meetmete kohta avaldatakse Iirimaa keskpanga, Hispaania keskpanga, Prantsusmaa keskpanga, Itaalia keskpanga, Küprose keskpanga, Austria keskpanga ja Portugali keskpanga veebilehtedel.

Need muudatused on tehtud nõukogu 2011. aasta 8. detsembri otsuse alusel, millega suurendati kättesaadavate tagatiste hulka, võimaldades eurosüsteemi riikide keskpankadel ajutiselt aktsepteerida tagatisena täiendavaid krediidinõudeid, mille puhul ei ole tekkinud makseviivitusi.

Eurosüsteemi riikide keskpangad jätkavad riigisiseste kõlblikkuskriteeriumite väljatöötamist täiendavate krediidinõuete kasutamiseks. EKP nõukogu edasised võimalikud asjakohased otsused tehakse teatavaks igakuistes pressiteadetes (EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)) ning riikide keskpankade teadaannetes. Eurosüsteemi osapooled saavad oma riigi keskpangalt üksikasjalikumat infot täiendavate krediidinõuete suhtes kohaldatavate riigisiseste kõlblikkuskriteeriumite kohta. Muudatused ei mõjuta eurosüsteemis krediidinõuete puhul kohaldatavaid üldisi kõlblikkuskriteeriumeid, mis on sätestatud dokumendis „Rahapoliitika rakendamine euroalal. Eurosüsteemi rahapoliitiliste instrumentide ja menetluskorra ülddokumentatsioon”.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid