Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Lainasaamisten vakuuskelpoisuusvaatimukset

9.2.2012

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on hyväksynyt seitsemän kansallisen keskuspankin ehdottamat kansalliset kelpoisuusvaatimukset ja riskienhallintatoimet, joiden myötä ne voivat tilapäisesti ottaa eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuudeksi lisää lainasaamisia. Espanjan, Irlannin, Italian, Itävallan, Kyproksen, Portugalin ja Ranskan keskuspankit julkaisevat tarkempia tietoja kansallisista toimista omilla verkkosivuillaan.

EKP:n neuvosto päätti 8.12.2011 lisätä käytettävissä olevien vakuuksien määrää sallimalla eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien hyväksyä tilapäisratkaisuna vakuudeksi lisää maksuhäiriöttömiä lainasaamisia.

Eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit laativat näille lainasaamisille kansallisia kelpoisuusvaatimuksia. Vaatimuksia koskevat EKP:n neuvoston päätökset julkaistaan kuukausittaisessa tiedotteessa ”EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)” sekä kansallisten keskuspankkien omissa tiedonannoissa. Eurojärjestelmän vastapuolet voivat pyytää lisätietoja lainasaamisille asetettavista kansallisista kelpoisuusvaatimuksista kansallisesta keskuspankistaan. Kansallisilla kelpoisuusvaatimuksilla ei ole vaikutusta eurojärjestelmän yleisiin lainasaamisten kelpoisuusvaatimuksiin, jotka on julkaistu yleisasiakirjassa ”The implementation of monetary policy in the euro area: General documentation on Eurosystem monetary policy instruments and procedures”.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle