Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Svet ECB je odobril merila primernosti za dodatna bančna posojila

9. februar 2012

Svet Evropske centralne banke (ECB) je sedmim nacionalnim centralnim bankam, ki so predložile relevantne predloge, odobril posebna nacionalna merila primernosti in ukrepe za obvladovanje tveganj, ki veljajo za začasno sprejetje dodatnih bančnih posojil kot zavarovanje v kreditnih operacijah Eurosistema. Podrobnosti o posebnih nacionalnih merilih bodo na voljo na spletnih straneh teh nacionalnih centralnih bank: Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Oesterreichische Nationalbank in Banco de Portugal.

To je v skladu z odločitvijo Sveta ECB z dne 8. decembra 2011 o povečanju razpoložljivosti zavarovanja s tem, da nacionalnim centralnim bankam Eurosistema začasno omogoča, da kot zavarovanje sprejemajo dodatna donosna posojila.

Nacionalne centralne banke Eurosistema še naprej razvijajo posebna nacionalna merila primernosti za dodatna bančna posojila. Nadaljnji sklepi Sveta ECB v zvezi s tem bodo posredovani v mesečni objavi z naslovom »Sklepi sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)« in v objavah zadevnih nacionalnih centralnih bank. Nasprotne stranke Eurosistema naj za nadaljnje podrobnosti o posebnih nacionalnih merilih primernosti, ki veljajo za dodatna bančna posojila, kontaktirajo svojo nacionalno centralno banko. Eurosistemova splošna merila primernosti za bančna posojila, kot so določena v publikaciji z naslovom »Izvajanje denarne politike v euroobmočju: splošna dokumentacija o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema«, ostajajo nespremenjena.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije