Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

De Raad van Bestuur van de ECB geeft goedkeuring aan beleenbaarheidscriteria voor additionele kredietvorderingen

9 februari 2012

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft wat betreft de zeven nationale centrale banken die daartoe voorstellen hebben gedaan, zijn goedkeuring gehecht aan specifieke nationale beleenbaarheidscriteria en risicobeheersmaatregelen voor de tijdelijke acceptatie van additionele kredietvorderingen als onderpand bij de krediettransacties van het Eurosysteem. Nadere details betreffende deze specifieke nationale maatregelen zullen worden bekendgemaakt op de website van de betreffende nationale centrale banken: de Central Bank of Ireland, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, de Central Bank of Cyprus, de Oesterreichische Nationalbank en Banco de Portugal.

Deze ontwikkelingen zijn een vervolg op het besluit van de Raad van Bestuur van 8 december 2011 het beschikbare onderpand uit te breiden door de nationale centrale banken van het Eurosysteem als tijdelijke oplossing toe te staan additionele inbare kredietvorderingen als onderpand te accepteren.

De nationale centrale banken van het Eurosysteem blijven werken aan de ontwikkeling van specifieke nationale beleenbaarheidscriteria voor additionele kredietvorderingen. Eventuele verdere besluiten van de Raad van Bestuur op dit vlak zullen worden bekendgemaakt in de maandelijkse publicatie “Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)” en door de respectieve nationale centrale banken. De tegenpartijen van het Eurosysteem wordt aangeraden contact op te nemen met hun nationale centrale bank voor nadere details betreffende de specifieke nationale beleenbaarheidscriteria voor additionele kredietvorderingen. De algemene beleenbaarheidscriteria van het Eurosysteem voor kredietvorderingen, zoals uiteengezet in “De uitvoering van het monetaire beleid in het eurogebied: Algemene documentatie inzake de monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem”, blijven onveranderd.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media