European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Информация относно фалшифицирането на евробанкноти (на шестмесечна база)

16 януари 2012 г.

Общо 310 000 фалшифицирани евробанкноти бяха изтеглени от обращение през втората половина на 2011 г. Това означава, че общият брой фалшиви банкноти, изтеглени от обращение през 2011 г., е с 19,3 % по-малък в сравнение с 2010 г. Същевременно се наблюдава нарастване с 4,7 % в количеството, изтеглено през втората половина на 2011 г., в сравнение с това през предходните шест месеца.

Таблицата по-долу представя полугодишната тенденция по отношение на броя заловени фалшиви банкноти.

Период 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2
Брой фалшиви банкноти 354 000 413 000 447 000 387 000 364 000 296 000 310 000

Сравнението на тези данни с броя на истинските евробанкноти в обращение (средно 14,4 млрд. през втората половина на 2011 г.) показва, че делът на фалшификатите остава много малък.

Независимо от това Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и седемнадесетте национални централни банки от еврозоната – все така приканва гражданите да останат бдителни по отношение на банкнотите, които получават при касови операции. Истинските банкноти се разпознават лесно чрез теста „пипни-разгледай-наклони“, описан на страниците, посветени на еврото, на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата. При съмнение за неистинност обаче банкнотата следва да се сравни с друга, за която е сигурно, че е истинска. Всеки, който се съмнява, че може да е получил фалшива банкнота, трябва да се обърне към полицията или, ако националната практика позволява, към съответната национална централна банка.

Таблицата по-долу представя разбивка по купюри в проценти на общия брой фалшиви банкноти, изтеглени от обращение през втората половина на 2011 г.

Купюра 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Разбивка в проценти 0,5 % 1,0 % 47,5 % 32,5 % 16,0 % 2,0 % 0,5 %

Купюрите от 20 и 50 евро продължават да бъдат най-често фалшифицираните банкноти. През последните шест месеца делът на фалшивите банкноти от 20 евро се е увеличил, а този на фалшивите банкноти от 50 евро е намалял. Взети заедно, двете най-често фалшифицирани купюри съставляват 80,0 % от общия брой фалшифицирани банкноти през втората половина на 2011 г. Банкнотата от 100 евро е третата най-фалшифицирана купюра с дял от 16,0 %. Делът на другите купюри (банкноти от 5, 10, 200 и 500 евро) е много малък.

Почти всички (97,5 %) фалшиви банкноти, изтеглени от обращение през втората половина на 2011 г., са открити в страни от еврозоната, а само около 2,0 % са открити в държави-членки на ЕС извън еврозоната и 0,5 %% в други части на света.

Евросистемата полага значителни усилия за осигуряване на добра информираност на обществеността за разпознаване на фалшивите банкноти и на лицата, работещи с пари в брой на професионална основа, относно надеждността на банкнотообработващите машини да разпознават и изтеглят фалшифицираните банкноти от обращение.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите