Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Informācija par euro banknošu viltojumiem (tiek sniegta divreiz gadā)

2012.16.01.

2011. gada 2. pusgadā kopumā no apgrozības tika izņemti 310 000 viltotu euro banknošu. Tādējādi kopējais no apgrozības izņemto viltoto banknošu skaits 2011. gadā bijis par 19.3% mazāks nekā 2010. gadā. Savukārt 2011. gada 2. pusē no apgrozības izņemto banknošu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējiem sešiem mēnešiem pieaudzis par 4.7%.

Tālāk tabulā parādītas atklāto viltojumu skaita pusgada tendences.

Periods 2/2008 1/2009 2/2009 1/2010 2/2010 1/2011 2/2011
Viltojumu skaits 354 000 413 000 447 000 387 000 364 000 296 000 310 000

Salīdzinājumā ar apgrozībā esošo īsto euro banknošu skaitu (2011. gada 2. pusgadā – vidēji 14.4 mljrd.) viltojumu īpatsvars vēl arvien ir ļoti zems.

Tomēr Eurosistēma, t.i., Eiropas Centrālā banka (ECB) un 17 euro zonas nacionālās centrālās bankas, joprojām iesaka iedzīvotājiem saglabāt modrību, saņemot banknotes skaidrās naudas darījumos. Īstas banknotes ir viegli atpazīstamas, izmantojot ECB interneta vietnes sadaļā par euro un Eurosistēmas nacionālo centrālo banku interneta vietnēs aprakstīto vienkāršo pārbaudi, banknotes aptaustot, apskatot un pagrozot. Taču, ja rodas šaubas, aizdomīgā banknote jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ikvienam, kam radušās aizdomas, ka viņa rīcībā nonācis viltojums, jāinformē vai nu policija vai – ja to pieļauj valsts prakse – attiecīgā nacionālā centrālā banka.

Tabulā sniegts 2011. gada 2. pusgadā no apgrozības izņemto viltoto banknošu procentuālais dalījums pēc nominālvērtības.

Nominālvērtība 5 euro 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro 200 euro 500 euro
Procentuālais dalījums 0.5% 1% 47.5% 32.5% 16% 2% 0.5%

Joprojām visbiežāk tika viltotas 20 euro un 50 euro banknotes. Pēdējo sešu mēnešu laikā viltoto 20 euro banknošu īpatsvars pieaudzis, bet viltoto 50 euro banknošu īpatsvars – samazinājies. 2011. gada 2. pusgadā divu visvairāk viltoto nominālvērtību banknotes kopā veido 80% no kopējā viltojumu skaita. Trešajā vietā viltojumu skaita ziņā ir 100 euro banknote (16% no visiem viltojumiem). Pārējo nominālvērtību (5 euro, 10 euro, 200 euro un 500 euro) viltojumu īpatsvars ir ļoti neliels.

Lielais vairākums (97.5%) viltojumu 2011. gada 2. pusgadā atklāts euro zonas valstīs. Tikai aptuveni 2% atklāti ārpus euro zonas esošajās ES dalībvalstīs un 0.5% – citos pasaules reģionos.

Eurosistēma pieliek ievērojamas pūles, lai nodrošinātu, ka sabiedrība ir labi informēta par to, kā atpazīt viltotas banknotes un ka profesionālo skaidrās naudas apstrādātāju skaidrās naudas apstrādes iekārtas spēj ticami noteikt viltojumus un izņemt tos no apgrozības.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem