Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Puolivuosittainen tiedote euroväärennöksistä

16.1.2012

Vuoden 2011 jälkipuoliskolla poistettiin kierrosta yhteensä 310 000 väärennettyä euroseteliä. Koko vuonna 2011 väärennöksiä poistettiin kierrosta 19,3 % vähemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2011 jälkipuoliskolla väärennöksiä havaittiin kuitenkin 4,7 % enemmän kuin alkupuoliskolla.

Alla olevassa taulukossa esitetään puolivuosittaiset tiedot kierrosta poistetuista väärennöksistä.

Tarkastelujakso 2/2008 1/2009 2/2009 1/2010 2/2010 1/2011 2/2011
Väärennösten määrä 354 000 413 000 447 000 387 000 364 000 296 000 310 000

Liikkeessä olevien aitojen eurosetelien määrään verrattuna (vuoden 2011 jälkipuoliskolla keskimäärin 14,4 miljardia seteliä) väärennösten määrä on edelleen hyvin pieni.

Eurojärjestelmä – eli Euroopan keskuspankki (EKP) ja euroalueen 17 kansallista keskuspankkia – kehottaa kuitenkin edelleen kaikkia olemaan käteismaksutilanteissa valppaina mahdollisten seteliväärennösten varalta. Aidot setelit on helppo tunnistaa käyttämällä EKP:n eurosivuilta ja eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien verkkosivuilta tuttuja yksinkertaisia testejä eli TUNNUSTELEMALLA setelin painatusta, KATSOMALLA seteliä ja KALLISTELEMALLA sitä. Jos on silti epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, väärennökseksi epäilemäänsä seteliä voi verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito. Epäilyttävän setelin haltuunsa saaneen tulisi ottaa yhteyttä poliisiin (tai kansalliseen keskuspankkiin, mikäli kansallinen käytäntö sen sallii).

Oheisessa taulukossa esitetään eri seteliarvojen osuudet vuoden 2011 jälkipuoliskolla kierrosta poistetuista väärennöksistä.

Seteliarvo 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Prosenttiosuus 0,5 % 1,0 % 47,5 % 32,5 % 16,0 % 2,0 % 0,5 %

Eniten väärennettiin edelleen 20 ja 50 euron seteleitä. Kuluneen puolen vuoden aikana 20 euron setelien osuus väärennöksistä kasvoi ja 50 euron setelien osuus pieneni. Vuoden 2011 jälkipuoliskolla näiden kahden seteliarvon yhteenlaskettu osuus kaikista väärennöksistä oli 80,0 %. Kolmanneksi eniten väärennettiin 100 euron seteleitä, joiden osuus oli 16,0 % kaikista väärennöksistä. Muiden seteliarvojen (5, 10, 200 ja 500 euroa) osuus väärennöksistä on hyvin pieni.

Vuoden 2011 jälkipuoliskolla suurin osa (97,5 %) kierrosta poistetuista väärennöksistä havaittiin euroalueen maissa. Ainoastaan noin 2,0 % havaittiin euroalueeseen kuulumattomissa EU:n jäsenvaltioissa ja loput 0,5 % muualla maailmassa.

Eurojärjestelmä näkee paljon vaivaa varmistaakseen, että suuri yleisö osaa tunnistaa seteliväärennökset ja että rahaa ammattimaisesti käsittelevien tahojen setelinkäsittelylaitteet tunnistavat luotettavasti väärennökset ja poistavat ne kierrosta.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle