SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Halvårlig orientering om forfalskning af eurosedler

16. januar 2012

I 2. halvår 2011 blev i alt 310.000 falske eurosedler taget ud af omløb. Hvis man ser på den samlede mængde falske eurosedler, som blev taget ud af omløb i 2011, betyder dette en nedgang på 19,3 pct. i forhold til 2010. Samtidig var omfanget af sedler taget ud af omløb i 2. halvår 2011 4,7 pct. højere end i årets første seks måneder.

Nedenstående tabel viser den halvårlige trend i antallet af falske sedler, som er taget ud af omløb.

Periode 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2
Antal falske sedler 354.000 413.000 447.000 387.000 364.000 296.000 310.000

Sammenlignet med antallet af ægte eurosedler i omløb (i gennemsnit 14,4 mia. sedler i 2. halvår 2011) er andelen af falske sedler stadig meget lav.

Ikke desto mindre råder Eurosystemet – dvs. Den Europæiske Centralbank (ECB) og de 17 nationale centralbanker i euroområdet – fortsat borgerne til konstant at være opmærksomme på de sedler, de modtager i kontanttransaktioner. Det er nemt at kontrollere, om en seddel er ægte, hvis man bruger den enkle "føl-se-vip"-metode, som er beskrevet i euroafsnittet på ECB's websted og på de nationale centralbanker i Eurosystemets websteder. Er der imidlertid tvivl om en seddels ægthed, bør den sammenlignes direkte med en seddel, som med sikkerhed er ægte. Hvis man har en mistanke om, at man har modtaget en falsk euroseddel, bør man henvende sig enten til politiet eller – hvis det er muligt i henhold til national praksis – til den nationale centralbank.

Nedenstående tabel viser fordelingen i pct. efter pålydende værdi af det samlede antal falske eurosedler, som blev taget ud af omløb i 2. halvår 2011.

Pålydende værdi 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Fordeling i pct. 0,5 1,0 47,5 32,5 16,0 2,0 0,5

20- og 50-eurosedlerne er stadig de hyppigst forfalskede sedler. I det seneste halvår er andelen af falske 20-eurosedler steget og andelen af falske 50-eurosedler faldet. De to hyppigst forfalskede sedler udgjorde tilsammen 80,0 pct. af det samlede antal i 2. halvår 2011. 100-eurosedlen er den tredje hyppigst forfalskede seddel med 16,0 % af det samlede antal. De andre sedler (5-, 10-, 200- og 500-eurosedler) udgør en meget lille andel.

Størstedelen (97,5 pct.) af de falske sedler, der blev taget ud af omløb i 2. halvår 2011, blev fundet i eurolandene. Kun omkring 2,0 pct. blev fundet i EU-lande uden for euroområdet, og 0,5 pct. blev fundet i andre dele af verden.

Eurosystemet gør en stor indsats for at sikre, at borgerne er grundigt informerede om, hvordan man genkender en falsk euroseddel, og at de maskiner, som kontanthåndterende virksomheder anvender til seddelhåndtering og seddelkontrol, på pålidelig vis kan identificere og tage falske sedler ud af omløb.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt