Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Półroczna informacja w sprawie fałszerstw banknotów euro

16 stycznia 2012

W drugiej połowie 2011 r. wycofano z obiegu łącznie 310 000 fałszywych banknotów euro. Oznacza to, że całkowita liczba falsyfikatów wycofanych z obiegu w 2011 r. była o 19,3% niższa niż w 2010 r. Jednocześnie w drugiej połowie 2011 r. wycofano o 4,7% więcej falsyfikatów niż w pierwszym półroczu.

Poniższa tabela przedstawia liczbę falsyfikatów wykrytych w kolejnych półroczach.

Półrocze 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2
Liczba falsyfikatów 354 000 413 000 447 000 387 000 364 000 296 000 310 000

Na tle liczby autentycznych banknotów euro w obiegu (w drugiej połowie 2011 r. średnio 14,4 mld) ilość falsyfikatów jest nadal bardzo mała.

Niemniej jednak Eurosystem – czyli Europejski Bank Centralny (EBC) i 17 banków centralnych krajów strefy euro – stale przypomina, by uważać na przyjmowane banknoty. Autentyczność banknotu można łatwo zweryfikować za pomocą prostego testu (sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem) opisanego w serwisie internetowym EBC w części poświęconej euro oraz na stronach krajowych banków centralnych Eurosystemu. W razie dalszych wątpliwości podejrzany banknot należy porównać z takim, który na pewno jest autentyczny. Gdy otrzymany banknot wydaje się fałszywy, należy skontaktować się z policją albo z krajowym bankiem centralnym, zgodnie z przyjętą praktyką.

Poniższa tabela przedstawia procentowe udziały poszczególnych nominałów w całkowitej liczbie falsyfikatów wycofanych z obiegu w drugim półroczu 2011 r.

Nominał 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Udział 0,5% 1,0% 47,5% 32,5% 16,0% 2,0% 0,5%

Nadal najczęściej fałszowane były banknoty o nominałach 20 i 50 euro. W minionym półroczu odsetek falsyfikatów nominału 20 euro wzrósł, natomiast falsyfikatów 50 euro – spadł. W drugiej połowie 2011 r. na te dwa nominały przypadło 80,0% wszystkich fałszywych banknotów. Trzecim najczęściej podrabianym nominałem – 16,0% falsyfikatów – było 100 euro. Udział pozostałych nominałów (5, 10, 200 i 500 euro) był bardzo mały.

Większość fałszywych banknotów wykrytych w drugiej połowie 2011 r. (97,5%) przechwycono w państwach strefy euro, a jedynie ok. 2,0% w państwach członkowskich UE spoza tej strefy i 0,5% w innych krajach.

Eurosystem dokłada znacznych starań, by obywatele byli dobrze poinformowani, jak sprawdzać autentyczność banknotów, a podmioty obsługujące obieg gotówki miały do dyspozycji urządzenia do sortowania i obsługi banknotów skutecznie wykrywające i zatrzymujące falsyfikaty.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami