Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Informare semestrială privind contrafacerea bancnotelor euro

16 ianuarie 2012

În semestrul II 2011, au fost retrase din circulaţie, în total, 310 000 de bancnote euro contrafăcute. Această cifră indică o scădere cu 19,3% a numărului total de bancnote contrafăcute retrase din circulaţie, comparativ cu cifrele pentru anul 2010. În acelaşi timp, numărul de bancnote contrafăcute recuperate în semestrul II 2011 a crescut cu 4,7% faţă de semestrul anterior.

Următorul tabel prezintă evoluţia semestrială a numărului de bancnote contrafăcute recuperate:

Perioada 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2
Numărul de bancnote contrafăcute 354 000 413 000 447 000 387 000 364 000 296 000 310 000

Raportat la numărul de bancnote euro autentice aflate în circulaţie (în medie, 14,4 miliarde în semestrul II 2011), numărul de bancnote contrafăcute rămâne foarte scăzut.

Cu toate acestea, Eurosistemul, respectiv Banca Centrală Europeană (BCE) şi cele 17 bănci centrale naţionale din zona euro, recomandă în continuare publicului să dea dovadă de vigilenţă în privinţa bancnotelor primite în cadrul tranzacţiilor cu numerar. Bancnotele autentice pot fi recunoscute cu uşurinţă prin simplul test „ATINGE-PRIVEŞTE-ÎNCLINĂ”, prezentat atât în secţiunea referitoare la euro de pe website-ul BCE, cât şi pe website-urile băncilor centrale naţionale din cadrul Eurosistemului. Totuşi, dacă există dubii, o bancnotă suspectă trebuie verificată prin comparaţie directă cu una despre care se cunoaşte că este autentică. Orice persoană care bănuieşte că este posibil să fi intrat în posesia unei bancnote contrafăcute trebuie să contacteze organele de poliţie sau, dacă practica naţională permite acest lucru, banca centrală naţională respectivă.

Tabelul următor prezintă structura procentuală, pe cupiuri, a numărului total de bancnote contrafăcute retrase din circulaţie în semestrul II 2011:

Cupiură 5 EUR 10 EUR 20 EUR 50 EUR 100 EUR 200 EUR 500 EUR
Structura procentuală pe cupiuri 0,5% 1,0% 47,5% 32,5% 16,0% 2,0% 0,5%

Cupiurile de 20 EUR şi 50 EUR continuă să înregistreze cel mai mare număr de falsificări. În cursul ultimului semestru, ponderea bancnotelor de 20 EUR contrafăcute a crescut, iar cea a bancnotelor de 50 EUR s-a redus. Cumulate, ponderile acestora au reprezentat 80,0% din numărul total al bancnotelor contrafăcute în semestrul II 2011. Cele două cupiuri sunt urmate de bancnota de 100 EUR, cu o pondere de 16,0% în numărul total al bancnotelor contrafăcute. Ponderea celorlalte cupiuri (5 EUR, 10 EUR, 200 EUR şi 500 EUR) în acesta din urmă este foarte scăzută.

Cele mai multe (97,5%) dintre bancnotele contrafăcute recuperate în semestrul II 2011 au fost descoperite în ţări din zona euro, numai aproximativ 2,0% provenind din state membre ale UE din afara zonei euro şi 0,5% din alte regiuni ale lumii.

Eurosistemul depune eforturi considerabile pentru a asigura buna informare a publicului cu privire la modalităţile de recunoaştere a unei bancnote contrafăcute şi, în ceea ce priveşte agenţii profesionişti care operează cu numerar, o identificare exactă a bancnotelor contrafăcute cu ajutorul aparatelor de sortare şi procesare a bancnotelor şi retragerea acestora din circulaţie.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media