Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

15 януари 2009 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

  1. Лихвеният процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране се понижава с 50 базисни пункта до 2,00 %, считано от операцията, която ще бъде договорена на 21 януари 2009 г.
  2. Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение се определя на 3,00 %, считано от 21 януари 2009 г.
  3. Лихвеният процент по депозитното улеснение се определя на 1,00 %, считано от 21 януари 2009 г.

Тези решения са в съответствие с решението на Управителния съвет от 18 декември 2008 г. да възстанови на 200 базисни пункта ширината на коридора на лихвените проценти по ликвидните улеснения с постоянен достъп около лихвения процент по основната операция по рефинансиране.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. (централноевропейско време).

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите