Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

15. januára 2009

Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí prijala nasledujúce rozhodnutia o menovej politike:

  1. úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie Eurosystému sa s účinnosťou od operácie uzavretej 21. januára 2009 zníži o 50 bázických bodov na 2,00 %,
  2. úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie bude s účinnosťou od 21. januára 2009 stanovená na úrovni 3,00 %,
  3. úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie bude s účinnosťou od 21. januára 2009 stanovená na úrovni 1,00 %.

Tieto rozhodnutia sú v súlade s rozhodnutím Rady guvernérov z 18. decembra 2008 rozšíriť koridor sadzieb automatických operácií na 200 bázických bodov okolo úrokovej sadzby hlavnej refinančnej operácie.

Prezident ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14:30 SEČ.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontakt pre médiá