Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

15 januari 2009

Vid dagens sammanträde fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 50 punkter, till 2,00 %, gällande från och med den transaktion som träder i kraft den 21 januari 2009.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sätts till 3,00 %, gällande från den 21 januari 2009.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att sättas till 1,00 %, gällande från den 21 januari 2009.
  4. Dessa beslut är i enlighet med ECB-rådets beslut den 18 december 2008 att åter bredda räntekorridoren för de stående faciliteterna till 200 punkter runt räntan på den huvudsakliga refinansieringstransaktionen.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontakt för media