Menu
PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

15 januari 2009

Tijdens zijn vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  1. De rentevoet voor de basis-herfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 50 basispunten verlaagd naar 2,00%, met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 21 januari 2009.
  2. De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt vastgesteld op 3,00%, met ingang van 21 januari 2009.
  3. De rentevoet voor de depositofaciliteit wordt vastgesteld op 1,00%, met ingang van 21 januari 2009.

Deze beslissingen zijn in overeenstemming met het op 18 december 2008 genomen besluit van de Raad van Bestuur om de bandbreedte van de rentetarieven op de permanente faciliteiten rond het rentetarief op de basisherfinancieringstransactie terug te brengen op 200 basispunten.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Contactpersonen voor de media