Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2009. gada 15. janvārī

Šīsdienas sanāksmē ECB Padome pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

  1. Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likme tiks samazināta par 50 bāzes punktiem (līdz 2.00%), sākot ar operācijām, ko veiks 2009. gada 21. janvārī.
  2. Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks noteikta 3.00% (spēkā ar 2009. gada 21. janvāri).
  3. Noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme tiks noteikta 1.00% (spēkā ar 2009. gada 21. janvāri).

Šie lēmumi pieņemti saskaņā ar Padomes 2008. gada 18. decembra lēmumu atkal palielināt pastāvīgo iespēju procentu likmju koridora diapazonu ap galvenās refinansēšanas operācijas procentu likmi līdz 200 bāzes punktiem.

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontaktinformācija presei