Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Централни курсове на еврото и задължителни интервенционни курсове в механизма на обменните курсове (ERM II)

29 май 2008 г.

Във връзка с решението от 28 май 2008 г. (вж. комюникето на Европейския съюз от същата дата) относно новия централен курс на еврото спрямо словашката крона в механизма на обменните курсове (ERM II), Европейската централна банка и централната банка на Словения ( Národná banka Slovenska) определиха по взаимно съгласие новите задължителни интервенционни курсове за словашката крона в ERM II. Това се извършва в съответствие с член 1.2 на Споразумението от 16 март 2006 г. между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за определяне на оперативните процедури на механизма на обменните курсове в третия етап на икономическия и паричен съюз (ОВ С73, 25.3.2006 г., стр. 21), последно изменено със Споразумението от 21 декември 2006 г. (ОВ С14, 20.1.2007 г., стр. 6).

Централните курсове на еврото и задължителните интервенционни курсове за датската крона, естонската крона, латвийския лат и литовския литас остават непроменени.

Таблица 1. Централни курсове на еврото и задължителни интервенционни курсове за валутите на държавите-членки, участващи в ERM II, в сила от 29 май 2008 г.

Държава и валута 1 евро =
Дания датска крона (DKK) Горен курс Централен курс Долен курс 7.62824 7.46038 7.29252
Естония естонска крона (EEK) Горен курс Централен курс Долен курс 17.9936 15.6466 13.2996
Латвия латвийски лат (LVL) Горен курс Централен курс Долен курс 0.808225 0.702804 0.597383
Литва литовски литас (LTL) Горен курс Централен курс Долен курс 3.97072 3.45280 2.93488
Словакия словашка крона (SKK) Горен курс Централен курс Долен курс 34.6449 30.1260 25.6071

Информация относно споразуменията и процедурите за ERM II е налична (на английски език) чрез следния линк: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2004/html/pr040628_1.en.html.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите