Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Eurokeskuskurssit ja ehdottomat interventiorajat ERM II:ssa

29.5.2008

Slovakian korunan uudesta eurokeskuskurssista ERM II:ssa päätettiin 28.5.2008 (ks. Euroopan unionin tiedonanto samalta päivältä). Slovakian korunan uudet interventiorajat ERM II:ssa on vahvistettu Euroopan keskuspankin ja Slovakian keskuspankin yhteisellä sopimuksella, talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16.3.2006 tehdyn Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välisen sopimuksen (EUVL C 73, 25.3.2006, s. 21), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 21.12.2006 tehdyllä sopimuksella (EUVL C 14, 20.1.2007, s. 6), artiklan 1.2 mukaisesti.

Tanskan kruunun, Viron kruunun, Latvian latin ja Liettuan litin eurokeskuskurssit ja ehdottomat interventiorajat eivät ole muuttuneet.

ERM II:een osallistuvien EU:n jäsenvaltioiden valuuttojen eurokeskuskurssit ja ehdottomat interventiorajat 29.5.2008 alkaen

Maa ja valuutta 1 € =
Tanska Tanskan kruunu (DKK) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 7,62824 7,46038 7,29252
Viro Viron kruunu (EEK) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 17,9936 15,6466 13,2996
Latvia Latvian lati (LVL) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 0,808225 0,702804 0,597383
Liettua Liettuan liti (LTL) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 3,97072 3,45280 2,93488
Slovakia Slovakian koruna (SKK) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 34,6449 30,1260 25,6071

Valuuttakurssimekanismi ERM II:a koskevista käytännöistä ja toimintamenettelyistä saa tietoa EKP:n verkkosivuilta (englanniksi): http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2004/html/pr040628_1.en.html.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle