Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Euro suhtes kehtivad keskkursid ja kohustusliku interventsiooni määrad vahetuskursimehhanismis ERM2

29. mai 2008

Vastavalt 2008. aasta 28. mai otsusele (vt samal päeval vastu võetud Euroopa Liidu kommünikeed) Slovakkia krooni uue keskkursi kohta euro suhtes, on Euroopa Keskpank ja Slovakkia keskpank ( Národná banka Slovenska) ühiselt kindlaks määranud selle vääringu uued kohustusliku interventsiooni määrad vahetuskursimehhanismis ERM2. Otsus tehti kooskõlas artikliga 1.2 Euroopa Keskpanga ja euroalast väljaspool asuvate liikmesriikide keskpankade 16. märtsi 2006. aasta kokkuleppes, millega sätestatakse vahetuskursimehhanismi toimimise kord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis (ELT C 73, 25.03.2006, lk 21), viimati muudetud 21. detsembri 2006. aasta kokkuleppega (ELT C 14, 20.01.2007, lk 6).

Taani krooni, Eesti krooni, Läti lati ja Leedu liti keskkursse euro suhtes ja kohustusliku interventsiooni määrasid ei muudeta.

Vahetuskursimehhanismis ERM2 osalevate liikmesriikide vääringute keskkursid euro suhtes ja kohustusliku interventsiooni määrad, mis kehtivad alates 29. maist 2008

Riik ja vääring EUR 1 =
Taani Taani kroon (DKK) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 7,62824 7,46038 7,29252
Eesti Eesti kroon (EEK) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 17,9936 15,6466 13,2996
Läti Läti latt (LVL) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 0,808225 0,702804 0,597383
Leedu Leedu litt (LTL) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 3,97072 3,45280 2,93488
Slovakkia Slovakkia kroon (SKK) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 34,6449 30,1260 25,6071

Ingliskeelset teavet ERM2-ga seotud tavade ja menetluste kohta saab: http://www.ecb.int/press/pr/date/2004/html/pr040628_1.en.html.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid