Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Centralkurserna mot euron och de obligatoriska interventionskurserna i ERM2


29 maj 2008

Åberopande det beslut som togs den 28 maj 2008 (se Europeiska unionens kommuniké med samma datum) om slovakisk korunas nya centralkurs mot euro i ERM2 har de obligatoriska interventionskurserna för denna valuta enhälligt fastställts av Europeiska centralbanken och Národná banka Slovenska. Detta har gjorts i enlighet med artikel 1.2 i avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (EUT C 73, 25.3.2006, s. 21) senast ändrad genom avtalet av den 21 december 2006 (EUT C 14, 20.1.2007, s. 6).

Centralkurser och obligatoriska interventionskurser för danska kronor, estniska kronor, lettiska lats och litauiska litas är oförändrade.

Centralkurserna mot euron och de obligatoriska interventionskurserna för valutorna i de medlemsstater som deltar i ERM2 per den 29 maj 2008

Land och valuta 1 EUR
Danmark Dansk krona (DKK) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 7,62824 7,46038 7,29252
Estland Estnisk krona (EEK) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 17,9936 15,6466 13,2996
Lettland Lettisk lats (LVL) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 0,808225 0,702804 0,597383
Litauen Litauisk litas (LTL) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 3,97072 3,45280 2,93488
Slovakien Slovakisk koruna (SKK) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 34,6449 30,1260 25,6071

Information om bestämmelserna och förfarandet för ERM2 finns (på engelska) via följande länk till ECB:s webbplats: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2004/html/pr040628_1.en.html.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media