Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ και όρια υποχρεωτικής παρέμβασης στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

29 Μαΐου 2008

Σε συνέχεια της απόφασης που ελήφθη στις 28 Μαΐου 2008 (βλ. ανακοινωθέν της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ίδια ημερομηνία) σχετικά με τη νέα κεντρική ισοτιμία της κορώνας Σλοβακίας έναντι του ευρώ στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Národná banka Slovenska καθόρισαν με κοινή συμφωνία τα νέα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης για την κορώνα Σλοβακίας στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ. Αυτό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της συμφωνίας της 16ης Μαρτίου 2006 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΕΕ C 73 της 25.3.2006, σελ. 21), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τη συμφωνία της 21ης Δεκεμβρίου 2006 (ΕΕ C 14 της 20.1.2007, σελ. 6).

Οι κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ και τα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης που ισχύουν για την κορώνα Δανίας, την κορώνα Εσθονίας, το λατς Λεττονίας και το λίτας Λιθουανίας παραμένουν αμετάβλητα.

Κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ και όρια υποχρεωτικής παρέμβασης για τα νομίσματα των κρατών μελών που συμμετέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ, τα οποία τίθενται σε ισχύ στις 29 Μαΐου 2008

Χώρα και νόμισμα EUR 1 =
Δανία Κορώνα Δανίας (DKK) Ανώτατο όριο Κεντρική ισοτιμία Κατώτατο όριο 7,62824 7,46038 7,29252
Εσθονία Κορώνα Εσθονίας (EEK) Ανώτατο όριο Κεντρική ισοτιμία Κατώτατο όριο 17,9936 15,6466 13,2996
Λεττονία Λατς λεττονίας (LVL) Ανώτατο όριο Κεντρική ισοτιμία Κατώτατο όριο 0,808225 0,702804 0,597383
Λιθουανία Λίτας Λιθουανίας (LTL) Ανώτατο όριο Κεντρική ισοτιμία Κατώτατο όριο 3,97072 3,45280 2,93488
Σλοβακία Κορώνα Σλοβακίας (SKK) Ανώτατο όριο Κεντρική ισοτιμία Κατώτατο όριο 34,6449 30,1260 25,6071

Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες για τον ΜΣΙ ΙΙ διατίθενται (μόνο στην αγγλική γλώσσα) στη διεύθυνση: http://www.ecb.int/press/pr/date/2004/html/pr040628_1.en.html.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου