Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Kursy centralne wobec euro oraz kursy interwencji obowiązkowej w mechanizmie kursowym ERM II

29 maja 2008 r.

W związku z decyzją z dnia 28 maja 2008 r. (zob. oficjalny komunikat Unii Europejskiej opublikowany w tym samym dniu) w sprawie nowego kursu centralnego euro wobec korony słowackiej w mechanizmie kursowym ERM II, Europejski Bank Centralny i Národná banka Slovenska ustaliły, za wspólnym porozumieniem, nowe kursy interwencji obowiązkowej w mechanizmie kursowym ERM II dla korony słowackiej. Kursy te zostały ustalone zgodnie z art. 1 ust. 2 porozumienia z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro, określającym procedury operacyjne dla mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (Dz.U. C 73 z 25.03.2006 r., str. 21), znowelizowanym na mocy porozumienia z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz.U. C 14 z 20.01.2007 r., str. 6).

Kursy centralne wobec euro oraz kursy obowiązkowej interwencji dla korony duńskiej, korony estońskiej, lita litewskiego i łata łotewskiego pozostały niezmienione.

Kursy centralne wobec euro oraz kursy interwencji dla walut państw członkowskich uczestniczących w mechanizmie kursowym ERM II, obowiązujące od dnia 29 maja 2008 r.

Kraj i waluta 1 EUR =
Dania korona duńska (DKK) górny limit kurs centralny dolny limit 7,62824 7,46038 7,29252
Estonia korona estońska (EEK) górny limit kurs centralny dolny limit 17,9936 15,6466 13,2996
Łotwa łat łotewski (LVL) górny limit kurs centralny dolny limit 0,808225 0,702804 0,597383
Litwa lit litewski(LTL) górny limit kurs centralny dolny limit 3,97072 3,45280 2,93488
Słowacja korona słowacka (SKK) górny limit kurs centralny dolny limit 34,6449 30,1260 25,6071

Informacje o konwencjach i procedurach dotyczących ERM II (w języku angielskim) znajdują się w serwisie internetowym EBC pod następującym adresem: http://www.ecb.int/press/pr/date/2004/html/pr040628_1.en.html.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami