Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskning av eurosedlar

10 januari 2008

Under andra halvåret 2007 togs totalt 296 000 falska eurosedlar ur omlopp. Även om detta innebär en liten ökning jämfört med samma period 2006 är det fortfarande inom gränserna för det mönster som fastställts de senaste åren, se tabellen över halvårsinformationen över indragna förfalskningar.

Period 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2
Antal förfalskningar 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000

Jämfört med antalet äkta eurosedlar i omlopp (i genomsnitt 11,4 miljarder under andra halvåret 2007), är antalet förfalskningar mycket litet.

Majoriteten (96 %) av förfalskningarna som drogs in under andra halvåret 2007 fanns i euroområdet även om den andelen är något mindre än under tidigare perioder. Ungefär 3,5 % upptäcktes i EU-medlemsstater utanför euroområdet och resten i andra delar av världen.

Dessa förfalskningar, uppdelade per valör, ger följande:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Uppdelning per valör (i procent) 0,5 2,5 27,5 38 22 9 0,5

Under andra hälften av 2007 var 50-eurosedlen den mest förfalskade sedeln. De tre valörerna: 20, 50 och 100 euro stod för omkring 88 % av alla förfalskningar.

Allmänheten kan lita på eurosedlarnas kvalitet och säkerhetsdetaljer. Samtidigt fortsätter Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de femton nationella centralbankerna i euroområdet, att uppmana allmänheten till vaksamhet och att granska de sedlar de tar emot. Förfalskningar kan lätt skiljas från äkta sedlar med det enkla känn-titta-luta-testet, som beskrivs i Eurosystemets publikationer och på ECB:s webbplats samt på de nationella centralbankernas webbplatser. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Den som misstänker att han eller hon fått en förfalskning uppmanas lämna in den till polisen, eller i de fall nationell praxis så tillåter, till den nationella centralbanken, med så många uppgifter som möjligt om sedelns ursprung.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media