Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Kaks korda aastas avaldatav teave euro pangatähtede võltsimise kohta

10. jaanuar 2008

2007. aasta teisel poolel kõrvaldati ringlusest kokku 296 000 võltsitud euro pangatähte. Ehkki see arv on veidi suurem kui 2006. aasta samal perioodil, püsib see viimase mõne aasta jooksul saavutatud tasemel, nagu näitab järgnev tabel, kus on esitatud poolaastaandmed võltsingute arvu kohta:

Periood 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2
Võltsingute arv 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000

Ringluses olevate ehtsate pangatähtede arvuga (2007. aasta teisel poolel keskmiselt 11,4 miljardit) võrreldes on euro pangatähtede võltsingute arv eriti väike.

2007. aasta teisel poolel avastati suurem osa (96%) võltsinguist euroala riikides, ehkki see protsent on veidi väiksem kui eelmistel perioodidel. Ligikaudu 3,5% võltsitud pangatähtedest leiti euroalavälistes ELi liikmesriikides ning ülejäänud tuvastati muudes maailma osades.

Järgnev tabel annab ülevaate võltsitud pangatähtede jaotusest nimiväärtuse järgi:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Jaotus nimiväärtuse järgi (%) 0,5 2,5 27,5 38 22 9 0,5

2007. aasta teisel poolel võltsiti enim 50-eurost pangatähte. Kolm keskmise nimiväärtusega pangatähte (20-, 50- ja 100-eurone) moodustasid kõigist võltsingutest kokku umbes 88%.

Avalikkus võib usaldada euro pangatähtede kvaliteeti ja turvaelemente. Eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank (EKP) ja euroala 15 riigi keskpangad soovitavad siiski üldsusel olla jätkuvalt tähelepanelik ja kontrollida kasutatavate pangatähtede ehtsust. Võltsinguid saab ehtsatest pangatähtedest hõlpsalt eristada. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse eurosüsteemi teabematerjalides ning EKP ja eurosüsteemi riikide keskpankade kodulehtedel. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teisega, mille ehtsuses ollakse kindel. Kõigil, kes kahtlustavad, et nende kätte on sattunud võltsitud pangatäht, palutakse see üle anda politseile, edastades võimalikult palju teavet võltsingu päritolu kohta, või oma riigi keskpangale, kui see on siseriikliku tava kohaselt lubatud.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid