Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Pololetní informace o padělání eurobankovek

10. ledna 2008

V druhé polovině roku 2007 bylo z oběhu staženo celkem 296 000 padělaných eurobankovek. Ačkoli to představuje mírný nárůst ve srovnání se stejným obdobím roku 2006, nevybočuje toto číslo nikterak z vývoje posledních několika let, jak vyplývá z následující tabulky uvádějící pololetní údaje týkající se počtu zadržených padělků:

Období 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2
Počet padělků 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000

Porovnáme-li tyto údaje s počtem pravých bankovek v oběhu (v průměru 11,4 mld. během druhého pololetí roku 2007), je ve skutečnosti počet padělků velmi malý.

Převážná většina (96 %) padělků zajištěných v druhé polovině roku 2007 pochází ze zemí eurozóny, ačkoli je tento podíl o něco menší než v předchozích obdobích. Přibližně 3,5 % padělků bylo odhaleno v členských státech EU mimo eurozónu a zbytek potom v ostatních částech světa.

Rozdělení padělků podle nominální hodnoty ukazuje následující tabulka:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Podíly jednotlivých hodnot (v %) 0,5 2,5 27,5 38 22 9 0,5

V druhém pololetí roku 2007 byly nejčastěji padělány bankovky v hodnotě 50 €. Tři prostřední nominální hodnoty (20 €, 50 € a 100 €) představovaly zhruba 88 % všech padělků.

Kvalitě a ochranným prvkům eurobankovek může veřejnost důvěřovat. Eurosystém, tj. Evropská centrální banka (ECB) a 15 národních centrálních bank eurozóny, však i nadále doporučuje, aby se veřejnost měla před možnými padělky na pozoru a pravost obdržených bankovek si ověřovala. Padělky lze od pravých bankovek snadno rozlišit hmatem, nastavením proti světlu a nakloněním. Tento postup je popsán v informačních materiálech Eurosystému a na internetových stránkách ECB i národních centrálních bank Eurosystému. V případě pochybností je třeba podezřelou bankovku přímo porovnat s jinou, která je zaručeně pravá. Kdokoli, kdo má podezření, že obdržel padělanou bankovku, by se měl obrátit buď na policii, nebo – pokud to pravidla v daném státě umožňují – na příslušnou národní centrální banku a sdělit co možná nejpodrobnější informace o původu bankovky.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média