Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Puolivuosittainen tiedote euroväärennöksistä

10.1.2008

Vuoden 2007 jälkipuoliskolla poistettiin kierrosta yhteensä 296 000 väärennettyä euroseteliä. Vaikka väärennöksiä havaittiin hieman enemmän kuin edeltävän vuoden jälkipuoliskolla, määrä on jokseenkin vakiintunut viime vuosina, kuten alla olevan taulukon puolivuosittaiset tiedot osoittavat:

Tarkastelujakso 2/2003 1/2004 2/2004 1/2005 2/2005 1/2006 2/2006 1/2007 2/2007
Väärennösten määrä 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000

Verrattuna liikkeessä olevien aitojen eurosetelien määrään (vuoden 2007 jälkipuoliskolla keskimäärin 11,4 miljardia) väärennösten määrä on erittäin pieni.

Vuoden 2007 jälkipuoliskolla ylivoimaisesti suurin osa (96 %) kierrosta poistetuista väärennöksistä havaittiin euroalueen maissa, joskin euroalueen osuus on hieman pienentynyt. Noin 3,5 % väärennöksistä havaittiin euroalueeseen kuulumattomissa EU:n jäsenvaltioissa ja loput muualla maailmassa.

Eri seteliarvoja väärennettiin seuraavasti:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Prosenttiosuus 0,5 2,5 27,5 38 22 9 0,5

Vuoden 2007 jälkipuoliskolla väärennettiin eniten 50 euron seteleitä. Kolmen keskisuuren setelin (20, 50 ja 100 euroa) osuus kaikista väärennöksistä oli noin 88 %.

Eurosetelien ja niiden turvatekijöiden laatuun voi luottaa. Eurojärjestelmä – eli Euroopan keskuspankki (EKP) ja euroalueen 15 kansallista keskuspankkia – kehottaa silti edelleen kaikkia olemaan valppaina ja tarkistamaan saamiensa setelien aitouden. Väärennökset erottaa helposti aidoista seteleistä käyttämällä eurojärjestelmän julkaisuista, EKP:n verkkosivuilta ja muiden eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien verkkosivuilta tuttuja yksinkertaisia testejä eli TUNNUSTELEMALLA setelin painatusta, KATSOMALLA seteliä ja KALLISTELEMALLA sitä. Jos on epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, väärennökseksi epäilemäänsä seteliä voi verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito. Epäilyttävän setelin haltuunsa saaneen tulisi ottaa yhteyttä poliisiin tai, kansallisen käytännön salliessa, kansalliseen keskuspankkiin ja selostaa mahdollisimman tarkasti, mistä ja miten on saanut setelin haltuunsa.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle