SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Halvårlig orientering om forfalskning af eurosedler

10. januar 2008

I 2. halvår 2007 blev i alt 296.000 falske eurosedler taget ud af omløb. Selv om tallet er en lille smule højere end for samme periode i 2006, følger det stadig det mønster, der er opstået de sidste par år, og som fremgår af følgende tabel, der viser antallet af falske sedler taget ud af omløb pr. halvår:

Periode 2. halvår 2003 1. halvår 2004 2. halvår 2004 1. halvår 2005 2. halvår 2005 1. halvår 2006 2. halvår 2006 1. halvår 2007 2. halvår 2007
Antal falske sedler 312.000 307.000 287.000 293.000 286.000 300.000 265.000 265.000 296.000

Sammenholdes disse tal med antallet af ægte eurosedler i omløb (i gennemsnit 11,4 mia. i 2. halvår 2007), er antallet af falske sedler meget lille.

Langt størstedelen (96 pct.) af de falske sedler, der blev taget ud af omløb i 2. halvår 2007, blev fundet i eurolandene, omend denne andel er en smule lavere end i tidligere halvår. Omkring 3,5 pct. blev fundet i EU-lande uden for euroområdet, og den resterende del kom fra resten af verden.

De falske sedlers fordeling efter pålydende værdi er følgende:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Fordeling (i pct.) 0,5 2,5 27,5 38 22 9 0,5

50-eurosedlen var den mest forfalskede seddel i 2. halvår 2007. De tre mellemste seddelstørrelser (20, 50 og 100 euro) udgjorde tilsammen ca. 88 pct. af alle falske sedler.

Borgerne kan have tillid til eurosedlernes kvalitet og sikkerhedselementer. Eurosystemet, dvs. Den Europæiske Centralbank (ECB) og de 15 nationale centralbanker i euroområdet råder dog fortsat borgerne til at være opmærksomme og til at kontrollere, om de sedler, de modtager, er ægte. Det er nemt at skelne falske sedler fra ægte sedler ved hjælp af "føl-se-vip"-metoden, som er beskrevet i Eurosystemets informationsmateriale og på ECBs websted samt på Eurosystemets nationale centralbankers websteder. Er der imidlertid tvivl om en seddels ægthed, bør den sammenlignes direkte med en seddel, som med sikkerhed er ægte. Alle, der har mistanke om, at de har modtaget en falsk euroseddel, bør henvende sig enten til politiet eller – hvis det er muligt i henhold til national praksis – til den nationale centralbank og videregive så mange oplysninger som muligt om sedlens oprindelse.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt