Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ

10 Ιανουαρίου 2008

Το δεύτερο εξάμηνο του 2007, αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία συνολικά 296.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ. Αν και πρόκειται για ελαφρά αύξηση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2006, η αύξηση αυτή εξακολουθεί να συμβαδίζει με την πορεία που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία έτη, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ο οποίος παρουσιάζει τα εξαμηνιαία επίπεδα των πλαστών τραπεζογραμματίων που εντοπίστηκαν:

Χρονική περίοδος 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2
Αριθμός πλαστών τραπεζογραμματίων 312.000 307.000 287.000 293.000 286.000 300.000 265.000 265.000 296.000

Αν τα στοιχεία αυτά συγκριθούν με τον αριθμό των γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία (κατά μέσο όρο 11,4 δισεκατομμύρια το δεύτερο εξάμηνο του 2007), η ποσότητα των πλαστών τραπεζογραμματίων είναι πράγματι ελάχιστη.

Η συντριπτική πλειονότητα (96%) των πλαστών τραπεζογραμματίων που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το δεύτερο εξάμηνο του 2007 εντοπίστηκαν σε χώρες της ζώνης του ευρώ, αν και το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς μικρότερο σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονικές περιόδους. Περίπου 3,5% εντοπίστηκαν σε κράτη μέλη της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ και το υπόλοιπο σε άλλα μέρη του κόσμου.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα πλαστά τραπεζογραμμάτια κατά ονομαστική αξία:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Ανάλυση κατά ονομαστική αξία (%) 0,5 2,5 27,5 38 22 9 0,5

Τα τραπεζογραμμάτια των 50 ευρώ παρουσίασαν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης το δεύτερο εξάμηνο του 2007. Οι τρεις μεσαίες ονομαστικές αξίες (20, 50 και 100 ευρώ) αντιστοιχούσαν σε περίπου 88% του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων.

Οι πολίτες μπορούν να είναι βέβαιοι για την ποιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους. Ωστόσο, το Ευρωσύστημα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι 15 εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, εξακολουθεί να εφιστά την προσοχή των πολιτών στο να ελέγχουν τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων που λαμβάνουν. Είναι εύκολο να διακρίνει κανείς τα πλαστά από τα γνήσια τραπεζογραμμάτια χάρη στους τρεις απλούς ελέγχους (έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία) που περιγράφονται στο ενημερωτικό υλικό του Ευρωσυστήματος και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, καθώς και στους δικτυακούς τόπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας, το τραπεζογραμμάτιο για το οποίο υπάρχει υπόνοια ότι είναι πλαστό πρέπει να συγκρίνεται απευθείας με ένα τραπεζογραμμάτιο το οποίο είναι αποδεδειγμένα γνήσιο. Όποιος υποπτεύεται ότι έχει λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο θα πρέπει να επικοινωνήσει είτε με την αστυνομία είτε – σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο – με την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση του τραπεζογραμματίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου