Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Информация относно фалшифицирането на евробанкноти (на шестмесечна база)

10 януари 2008 г.

Общо 296 000 фалшифицирани евробанкноти бяха изтеглени от обращение през втората половина на 2007 г. Въпреки че се наблюдава леко увеличение в сравнение със същия период през 2006 г., то е в рамките на стойностите, установени през последните няколко години, както е посочено в следната таблицата, представяща данни за броя фалшифицирани банкноти на шестмесечна база:

Таблица 1. 

Период 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2
Брой фалшифицирани банкноти 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000

Сравнението на тези цифри с броя на истинските евробанкноти в обращение (средно 11,4 млрд. през втората половина на 2007 г.) показва, че количеството на фалшификатите е наистина съвсем незначително.

Почти всички (96 %) фалшифицирани банкноти , задържани през втората половина на 2007 г., са открити в страни от еврозоната, въпреки че в сравнение с предходни периоди този дял леко намалява. Приблизително 3,5 % от фалшификатите са открити в държави-членки на ЕС извън еврозоната, а останалата част – в други региони на света.

Разбивката им по купюри е както следва:

Таблица 2. 

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Разбивка по купюри (%) 0,5 2,5 27,5 38 22 9 0,5

Купюрата от 50 € е най-често фалшифицираната банкнота през втората половина на 2007 г. Трите средни купюри (20 €, 50 € и 100 €) представляват 88 % от всички фалшифицирани банкноти.

Обществеността може има доверие в качеството на евробанкнотите и техните защитни елементи. Същевременно Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и 15-те национални централни банки от еврозоната – продължава да приканва гражданите да бъдат бдителни и да проверяват истинността на получаваните от тях банкноти. Фалшифицираните банкноти могат да бъдат лесно различени от истинските като се използва простата проверка „ПИПНЕТЕ, РАЗГЛЕДАЙТЕ, НАКЛОНЕТЕ“, описана в публикациите на Евросистемата и на уебсайта на ЕЦБ, както и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата. При съмнение банкнотата следва да се сравни с друга, за която е сигурно, че е истинска. Всеки, който предполага, че е получил фалшива банкнота, трябва да се обърне към полицията или, ако националната практика позволява, към съответната национална централна банка, като предостави възможно най-пълна информация за произхода на банкнотата.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите