Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Ändringar i tidsschemat för utfasning av omsättbara grupp-två värdepapper godtagbara som säkerhet för Eurosystemets kredittransaktioner

25 maj 2007

Europeiska centralbanken (ECB) lämnar idag ytterligare information om tillgångar godtagbara som säkerhet för Eurosystemets kredittransaktioner.

ECB-rådet har beslutat att omsättbara tillgångar utgivna före den 31 maj 2007 och som handlas på icke reglerade marknader, vilka i dagsläget uppfyller Eurosystemets krav på säkerhet och tillgänglighet men inte på transparens, är godtagbara fram till den 31 december 2009 och blir därefter icke godtagbara. Omsättbara grupp två-värdepapper utan säkerhet utgivna av kreditinstitut kommer att fasas ut den 31 maj 2007 och är icke godtagbara efter detta datum.