Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Ändringar i tidsschemat för utfasning av omsättbara grupp-två värdepapper godtagbara som säkerhet för Eurosystemets kredittransaktioner

25 maj 2007

Europeiska centralbanken (ECB) lämnar idag ytterligare information om tillgångar godtagbara som säkerhet för Eurosystemets kredittransaktioner.

ECB-rådet har beslutat att omsättbara tillgångar utgivna före den 31 maj 2007 och som handlas på icke reglerade marknader, vilka i dagsläget uppfyller Eurosystemets krav på säkerhet och tillgänglighet men inte på transparens, är godtagbara fram till den 31 december 2009 och blir därefter icke godtagbara. Omsättbara grupp två-värdepapper utan säkerhet utgivna av kreditinstitut kommer att fasas ut den 31 maj 2007 och är icke godtagbara efter detta datum.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media