Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή διαγραφή των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων της δεύτερης βαθμίδας από τον κατάλογο των αποδεκτών ασφαλειών για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος

25 Μαΐου 2007

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει σήμερα πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που είναι αποδεκτά ως ασφάλειες για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος.

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία που έχουν εκδοθεί πριν από τις 31 Μαΐου 2007 και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μη ρυθμιζόμενες αγορές οι οποίες επί του παρόντος πληρούν τις απαιτούμενες από το Ευρωσύστημα προϋποθέσεις ασφάλειας και προσβασιμότητας, όχι όμως και διαφάνειας, θα παραμείνουν αποδεκτά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, μετά δε από αυτή την ημερομηνία θα παύσουν να είναι αποδεκτά. Τα μη καλυμμένα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία της δεύτερης βαθμίδας που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα θα διαγραφούν σταδιακά μέχρι τις 31 Μαΐου 2007 και μετά από αυτή την ημερομηνία θα παύσουν να είναι αποδεκτά.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου