Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Zmena harmonogramu vyradenia obchodovateľných aktív druhého stupňa z kolaterálu akceptovateľného v úverových obchodoch Eurosystému

25. mája 2007

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejňuje ďalšie podrobnosti týkajúce sa aktív akceptovateľných ako kolaterál v úverových operáciách Eurosystému.

Podľa rozhodnutia Rady guvernérov obchodovateľné aktíva vydané do 31. mája 2007 obchodované na neregulovaných trhoch, ktoré síce v súčasnosti spĺňajú požiadavky Eurosystému na bezpečnosť a prístup, ale nie požiadavky na transparentnosť, sa budú naďalej akceptovať do 31. decembra 2009. Po tomto dátume sa stávajú neakceptovateľnými. Nekryté obchodovateľné aktíva druhého stupňa vydané úverovými inštitúciami sa akceptujú do 31. mája 2007 a po tomto dátume sa tiež stávajú neakceptovateľnými.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá