European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Zmiana harmonogramu wycofywania kwalifikowanych aktywów rynkowych umieszczonych na liście drugiej z zabezpieczania operacji kredytowych Eurosystemu

25 maja 2007 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) przedstawia dziś dalsze informacje na temat aktywów kwalifikowanych do zabezpieczania operacji kredytowych Eurosystemu.

Rada Prezesów postanowiła, że aktywa rynkowe wyemitowane przed 31 maja 2007 r., które są w obrocie na rynkach nieregulowanych spełniających obecnie wymagania Eurosystemu dotyczące bezpieczeństwa i dostępności, ale nie spełniających wymogu przejrzystości, będą dopuszczone do zabezpieczania operacji Eurosystemu do 31 grudnia 2009 r., po czym utracą status aktywów kwalifikowanych. Niezabezpieczone aktywa rynkowe z listy drugiej emitowane przez instytucje kredytowe zostaną wycofane z systemu zabezpieczeń 31 maja 2007 r. i po tym terminie utracą status aktywów kwalifikowanych.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami