SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Ændring af tidsplanen for udfasning af omsættelige liste 2-papirer, der kan anvendes som sikkerhed i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer

25. maj 2007

Den Europæiske Centralbank (ECB) giver i dag nærmere oplysninger om de aktiver, der kan anvendes som sikkerhed i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer.

Styrelsesrådet har besluttet, at omsættelige aktiver udstedt før 31. maj 2007 og handlet på ikke-regulerede markeder, der opfylder Eurosystemets nuværende krav om sikkerhed og tilgængelighed, men ikke om gennemsigtighed, forbliver belånbare indtil 31. december 2009, hvorefter de ikke længere vil være belånbare. Udækkede omsættelige liste 2-aktiver udstedt af kreditinstitutter udfases pr. 31. maj 2007, hvorefter de ikke længere er belånbare.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt