Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Публикация на примерния календар за тръжни операции на Еуросистемата през 2008 г.

25 май 2007 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува днес примерния календар за тръжни операции на Еуросистемата през 2008 г. (вижте приложения документ).

Примерният календар е съставен в съответствие с процедурите, изложени в „Прилагане на паричната политика в Еурозоната – обща документация относно инструментите и процедурите за провеждане паричната политика на Еуросистемата“ (септември 2006 г.). Със съставянето на този календар ЕЦБ цели да осигури участието на съответните страни от всички държави от Еурозоната в основните и дългосрочните операции по рефинансиране. Следователно в календара са взети предвид националните официални празници в различните страни от Еурозоната.

Данни за контакт за медиите