Menu
PRESSMEDDELANDE

Offentliggörande av preliminärt tidsschema för Eurosystemets anbudsförfaranden 2008

25 maj 2007

Europeiska centralbanken (ECB) offentliggör idag det preliminära tidsschemat för Eurosystemets anbudsförfaranden 2008 (se bilaga).

Det har utarbetats enligt de förfaranden som fastställts i ”Genomförande av penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden” (september 2006). Vid sammanställningen av detta tidsschema försöker ECB säkerställa att motparterna i alla länder i euroområdet kan delta i de huvudsakliga och långfristiga refinansieringstransaktionerna (MRO och LTRO). Tidsschemat tar följaktligen hänsyn till nationella helgdagar i länderna i euroområdet.

Kontakt för media